Dyrektorze! Zadbaj o swoją przyszłość!


Trwa nabór na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół!

 

Dyrektorze! Studia Podyplomowe Liderów Oświaty pomogą Ci:

 • podnieść efektywność Twojego przywództwa,
 • rozwinąć profesjonalizm Twoich nauczycieli,
 • zapewnić wysoką jakość nauczania oraz uczenia się uczniów jako jądro pracy szkoły.

 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są pomocne w każdej rzeczywistości szkolnej.

Ideą studiów jest skupienie się na najważniejszym zadaniu szkoły, jakim jest nauczanie oraz uczenie się uczniów, a także dostarczanie kadrze kierowniczej inspiracji i pomocy we wprowadzaniu zmian w tym obszarze. Zadanie to jest istotne niezależnie od tego, jaka struktura szkolna jest lub będzie obowiązywała w polskiej rzeczywistości oświatowej. Trudny czas zmian lub dyskusji nad zmianą struktury szkolnej powoduje jednak, że znacznie słabnie koncentracja dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców na tym procesie. 

 

Dla każdego dyrektora i jego zastępcy  w najbliższym czasie ogromnym wyzwaniem może być:

 • zapewnienie pracownikom szkoły i uczniom owocnego roku szkolnego 20162017 przez utrzymanie jakości uczenia i nauczania jako głównej misji szkoły,
 • zwieńczenie tego roku dumą z tego, co się osiągnęło w życiu szkoły,
 • przygotowanie uczniów do nowej rzeczywistości szkolnej,       
 • przygotowanie nauczycieli do zmian od września 2017 r.,
 • przygotowanie siebie, jako potencjalnego dyrektora obecnej lub innej szkoły, do nowych wyzwań,
 • wypracowanie nowej wizji szkoły i wprowadzenie jej w życie,
 • w międzyczasie okazanie każdemu troski i szacunku.

 

Udział w SPLO to uczestnictwo w studiach nastawionych na: 

 • nastawionych napodniesienie profesjonalizmu w zakresie nauczania i uczenia się,
 • doskonalenie kompetencji przywódczych wyzwalających w innych zdolności do wykonywania zadań,
 • budowanie umiejętności przeprowadzania grup zarówno dorosłych jak i dzieci przez zmianę,

oraz: 

 • kładących  nacisk na rozwój szkoły zaczynający się od wspólnej refleksji na temat wartości, wizji i misji,

Pozwoli on dyrektorom zbudować wspólnotę uczących się w każdej sytuacji.

 

 

WARTOŚCI

 Szacunek – Zaufanie – Dzielenie się wiedzą

WIZJA

Entuzjazm dyrektorów, nauczycieli i uczniów do uczenia się

Wrażliwość na kontekst społeczny

MISJA

Przez osobiste doświadczenia i sprawdzone praktyki

Szkoły Uczącej Się do dialogu z teorią

 

ZASADNICZE PODEJŚCIE

Dialog, współpraca, poczucie humoru

 

ZADANIA

Odkrycie elementów hamujących jakościowy rozwój szkoły

Wprowadzenie zmiany w obszarze uczenia się uczniów

Aktywne przywództwo edukacyjne w projekcie zmiany

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich placówek oświatowych do podjęcia zmiany, która zawsze zaczyna się od jednostki.

Załączone dokumenty: 
 1. 1. Sus ulotka splo www.pdf (188KB)