Dyrektorzy obronili prace dyplomowe


IX edycja Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty dobiegła końca. W letni weekend 17 i 18 czerwca w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki 35 dyrektorów otrzymało dyplomy liderów oświaty.

Obrony pracy dyplomowych przebiegały w formie prezentacji projektów zmian. O tym, jak w trakcie trwania studiów dyrektorzy diagnozowali obszary hamujące rozwój uczenia się i nauczania, jak określali obszary, w których powinna nastapić zmiana, jak pracowały zespoły ds. zmiany oraz jakie były efekty tej dwuletniej pracy, opowiedzieli:

 

nazwisko imię  szkoła temat pracy
Barejko Hanna Zespół Szkół w Osiecku Od nauczania do uczenia się uczniów.

Wprowadzamy zmiany w celu podniesienia efektywności kształcenia
Bartoś Mariola Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach Podawanie celów lekcji oraz kryteriów sukcesu jako sposób

budowania odpowiedzialności uczniów za własne uczenie się
Bodzak Małgorzata Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Cele i kryteria jako drogowskazy skutecznego uczenia się i nauczania
Cyra-Bazal Wioleta Zespół Szkół im.  TOW „Gryf Pomorski” w Półcznie Wprowadzanie elementów oceniania wspierającego ucznia jako sposobu efektywnej motywacji
Dobosz Barbara Beata Szkoła Podstawowa im. Romualda Tragutta w Mrozach Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego

drogą do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się

Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego

drogą do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się
Gawin Monika Gimnazjium nr 5 im. UNICEF w Koszalinie Zmiana kultury nauczania w zakresie zwiększenia koncentracji uczenia się uczniów i nauczania poprzez stosowanie metod i technik aktywizujących.
Guzicka Iwona Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach Samoocena i ocena koleżeńska w praktyce szkolnej

Zespołu Szkół FILOMTA w Gliwicach

Warszawa
Jezierska Beata Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie OK ZESZYT – drogą do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się.
Jędrzejczyk Jolanta ul.Pawlety 1a, 46-053 Chrząstowice Neurodydaktyka w uczeniu się uczniów -

praca z pytaniami
Jonkisz Katarzyna ZS2 Brodła Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego jako początek nowej jakości nauczania i uczenia się w szkole w Brodłach
Juraszek Małgorzata Zespół Szkół w Pietrzykowicach Praca w parach - wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania nauczyciela
Kaczyńska, Bożena Ewa Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Skrzydła w Lublinie Informacja zwrotna w procesie uczenia się
Wyżlic Małgorzata Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Skrzydła w Lublinie Informacja zwrotna w procesie uczenia się
Kirc Bożena Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach Dlaczego warto pytać "dlaczego" czyli budowanie na lekcji zadań edukacyjnych prowadzących uczenie się od prostego do głębokiego 
Krawczyk-Podlecka Barbara Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie Uruchomienie procesu uczenia się uczniów

opartego na współpracy
Łypaczewska Izabela Szkoła Podstawowa w Gieble Poprawa jakości procesu uczenia się poprzez realizację projektów edukacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu nauczania poprzez karty pracy i tradycyjne/rutynowe prace domowe.
Łysień Ewa Gimnazjum nr 2 w Sulechowie Zmiana metod nauczania w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie polegająca na wprowadzeniu komunikowania celów w ję-zyku ucznia oraz zastosowania metody pracy w parach jako czynnika aktywizującego uczniów
Margraf Joanna Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie Rozwój czy rutyna?

Zmiana czy gnuśność?...

czyli wdrażanie elementów oceniania kształtującego

w Szkole Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
Momot Ewa Szkoła Podstwaowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie Budowanie umiejętności uczenia się uczniów poprzez wdrażanie metody pracy w grupach.
Orlikowska Małgorzata Zespół Szkół Publicznych w Małocicach Zaangażowanie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Małocicach w uczestnictwo w lekcji i zwiększenie motywacji
Pasek Aneta Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce Doskonalenie procesu lekcyjnego przez stosowanie informacji zwrotnej
Kitlińska Jolanta Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce Doskonalenie procesu lekcyjnego przez stosowanie informacji zwrotnej
Pawłowska-Górna Małgorzata Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej Świadoma praca nauczycieli z kryteriami i zadaniami edukacyjnymi opartymi na taksonomii SOLO drogą do efektywnego uczenia (się) uczniów.
Raczyńska Teresa Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem Podsumowanie lekcji w kontekście realizowanych celów.
Sławkowska Alina Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku Uczeń świadomym partnerem procesu nauczania
Sokołowska - Kolanek Katarzyna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie Współpraca nauczycieli ukierunkowana na podniesienie efektywności ­ uczenia się uczniów poprzez podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu
Stępniewska-Szewczak Bożena Zespół Szkół w Tuchowiczu Cele nauczania w języku ucznia i kryteria sukcesu lekcji jako sposób motywowania uczniów do świadomego nauczania- uczenia się
Szymura Aleksandra Gimnazjum im. Antoniego Tomiczka w Lyskach Wdrażania pierwszej strategii OK
Twardosz Anita Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Tworzenie środowiska szkolnego sprzyjającego uczeniu się drogą do podnoszenia efektywności nauczania
Ufnal-Budzyła Barbara Zespół Szkół w Mętowie Wzmocnienie efektów nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie elementów oceniania kształtującego – celów

i kryteriów sukcesu
Pawłowska Monika Zespół Szkół w Mętowie  Wzmocnienie efektów nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie elementów oceniania kształtującego – celów

i kryteriów sukcesu
Wiśniewska Małgorzata Maria TSG im. Jana Pawła II w Warszawie Współdziałanie i współpraca w obrębie nauczycielskich zespołów zadaniowych.
Zwolak  Celina  Szkoła Podstawowa w Łabuniach Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz podsumowanie skupione na realizacji celów lekcji.
Bodys Elżbieta Szkoła Podstawowa w Łabuniach Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz podsumowanie skupione na realizacji celów lekcji.
Żejmo Jarosław Jan Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie Czy pytania zadawane przez nauczycieli przekładają się

na uczenie się uczniów? Zmiana w obszarze efektywności pytań

w praktyce dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie.

 Serdecznie gratulujemy!