Dyrektorzy przygotowują się do zmiany w obszarze uczenia się uczniów


Na trzecim zjeździe rocznika 2015 Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, który odbył się 12-13 marca w Collegium Civitas w Warszawie, dyrektorzy uczyli się między innymi:

- jak diagnozować szkołę w przewidywanych obszarach zmiany,

- jak zadawać efektywne pytania,

- zdobywali wiedzę o takiej zmianie w szkole, która będzie ich wspierać w procesie przeprowadzania nauczycieli przez zmianę w obszarze uczenia się i nauczania.

Od nowego roku szkolnego studenci SPLO zaczną realizować zmianę w szkole i przyglądać się jej, aby doświadczenia z tego procesu wykorzystać w pracy dyplomowej.

W trakcie zjazdu studenci zapoznali się również z kolejnymi obszarami, których może dotyczyć zmiana. Danuta Sterna - ekspertka i liderka oceniania kształtującego w Polsce, poprowadziła kolejne zajęcia poświęcone strategiom oceniania kształtującego. Elementy OK są najczęściej wybieranymi obszarami zmiany w ramach projektu dyplomowego przez naszych studentów. Dyrektorów i nauczycieli wprowadzających OKeja do swojego warsztatu pracy wspiera Serwis OK poświęcony tej filozofii nauczania, a także grupa Ocenianie Kształtujące na Facebooku.

W ramach przedmiotu "Istota uczenia się" Aleksandra Mikulska – dyrektorka konsultantka SPLO, poprowadziła warsztaty na temat taksonomii SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) lub po polsku SOWU (Struktura Obserwowalnych Wyników Uczenia się). Taksonomia porządkuje pięć etapów zdobywania wiedzy. Aleksandra Mikulska zaprezentowała też przydatną metodę tzw. heksów, które pomagają wprowadzać uczniów na wyższe poziomy wiedzy. Więcej o metodzie heksów można dowiedzieć się studiując na SPLO. O taksonomii SOLO i metodzie heksów pisze także na stronie szkoły Bożena Brzozowska – dyrektorka Zespołu Placówek Oświatowych w Klementowicach i  absolwentka SPLO z rocznika 2013.