Dyrektorzy - słuchacze Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty obronili prace dyplomowe


Witamy 40 nowych absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. 11 i 12 czerwca w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki słuchacze rocznika 2014 zakończyli dwuletnie studia uczące procesu zmiany w środowisku szkolnym, przywództwa edukacyjnego oraz istoty uczenia i nauczania. W trakcie obron dyrekotrzy opisywali jak przebiegała zmiana w uczeniu i nauczaniu u nich w szkole, otrzymywali też od każdego ze słuchaczy informację zwrotną. Oto nowi dyrektorzy w ponad 400 osobowym gronie Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się:

1 Danuta Adamowicz INFORMACJA ZWROTNA- ISTOTNY ELEMENT ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA W PROCESIE UCZENIA SIĘ Publiczna Szkoła Podstawowa Purda
2 Monika Bednarska-Bajer WPROWADZANIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOWCU Zerspół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Sosnowiec
3 Jolanta Belko WDRAŻANIE ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJACEGO W PRACY Z UCZNIEM Zepół Gimnazjalno-Szkolny w Długomiłowicach Długomiłowice/ Reńska Wieś
4 Joanna Bęben PRACA DOMOWA JAKO ZAPLANOWANA I ZORGANIZOWANA FORMA DYDAKTYCZNA WSPIERAJĄCA PROCES EDUKACYJNY UCZNIA NA II ETAPIE KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pokrzywnicy Kędzierzyn - Koźle
5 Radosław Borzęcki  Co chcielibyście wiedzieć o najedzonych misiach, a boicie się zapytać.Historia pewnej trudnej zmiany IX LO im. Mikołaja Kopernika Lublin
6 Teresa Budzyk WZBUDZENIE REFLEKSJI U NAUCZYCIELI NA TEMAT UCZENIA SIĘ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego Piława Górna
7 Katarzyna Ciesielska Refleksja na temat uczenia się uczniów wsparciem dla zmiany – wdrażanie  elementów oceniania kształtującego. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach Świerklany
8 Ewa Fikowska Rozwijanie aktywności uczenia się od siebie nawzajem pracując w parze, jako jedna z form pracy w przedszkolu.  Przedszkole Gminy Sadki ,, Dobre Ludki "  Sadki
9 Mariola Giera Budowanie zespołu, który świadomie organizuje proces uczenia się     uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej Nysa
10 Anna Gnus-Mozer WZBUDZENIE REFLEKSJI U NAUCZYCIELI NA TEMAT UCZENIA SIĘ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. ks. J.Twardowskiego Piława Górna
11 Paweł Gorczyca Nazwijmy sukces. SL=SN+SU. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Złotoryja
12 Maria Gugała-Chmiel NAUCZYCIEL SPRZYMIERZEŃCEM UCZNIA W  PROCESIE UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka Tarnobrzeg
13 Monika Jasak-Dutkowska WSPÓŁPRACA DLA EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ UCZNIÓW Zespół Placówek Oświatowych w Kobielniku Wiśniowa
14 Katarzyna Korościk 7. zmieniamy się dla was! Czyli o tym jak uczniowie i nauczyciele pracują w grupach ucząc się od siebie nawzajem. Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego Lublin
15 Robert Kozak PORAWA EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ UCZNIÓW POPRZEZ PODAWANIE CELÓW LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TAKSONOMII „SOLO” Gimnazjum im. gen. bryg. Jana Kiwerskiego ps. "Oliwa" Lubartów
16 Katarzyna   Kuczerska                            Cele lekcji w języku ucznia drogą do świadomego uczenia się w naszym gimnazjum” Gimnazjum im.Marszała Józefa PIłsudskiego  Gorzkowice
17 Krystyna Miastkowska Cele lekcji w języku ucznia drogą do świadomego uczenia się w naszym gimnazjum” Gimnazjum im.Marszała Józefa PIłsudskiego  Gorzkowice
18 Małgorzata Kuszowska PODSUMOWANIE  SKUPIONE NA REALIZACJI CELÓW LEKCJI - O POMYŚLE, DZIAŁANIACH I EFEKTACH ZMIANY W SZKOLE Szkoła podstawowa Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" MALBORK
19 Beata Lis Ocenianie kształtujące jako wsparcie w procesie nauczania – uczenia się uczniów w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach Zespół Szkół Samorządowych Ciepłowody
20 Wioletta Majka-Stangret Wiem gdzie jestem i dokąd zmierzam. Doskonalenie formułowania celów i nacobezu oraz udzielania informacji zwrotnej poprzez stosowanie obserwacji koleżeńskiej. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Jordanów Śląski
21 Karol Marszał ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO JAKO ZMIANA WPROWADZONA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta Ostrów Wielkopolski
22 Ewa Młodożeniak  PRACA W PARACH JAKO FORMA UCZENIA SIĘ OPARTA NA WSPÓŁPRACY Szkoła Podstawowa Nr 78 Wrocław
23 Marzanna Moćko W naszej szkole uczniowie na poszczególnych etapach nauczania, tworzą zintegrowany zespół wzajemnie się wspierający i dążący do osiągania sukcesów” Zespół Szkoły Podstawowej nr 2,Przedszkola i Gimnazjum  w Zagnańsku Zagnańsk
24 Krystyna Mokrzycka Doskonalenie wypowiedzi pisemnej ucznia, wspomagane przez informację zwrotną nauczyciela. Szkoła Podstawowa w Gorzanowie/ Gimnazjum w Gorzanowie Gorzanów
25 Wanda Olewicz-Chuda Rozwijanie  aktywności  i uczenia się od siebie nawzajem poprzez pracę w parach oraz metodą projektów Szkoła Podstawowa w Dębowie Sadki
26 Kinga Ostrowska Cel lekcji jako jej najważniejszy element Szkoła Podstawowa nr 20 im.Jarosława Dąbrowskiego Lublin
27 Jolanta Paderewska Informacja zwrotna jako element wspierający uczenie się. Zespół Szkół w Ostrówku Stare Grabie
28 Anna Ptasińska-Wojewoda Wprowadzanie elementów Oceniania Kształtującego – zmiana w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku Szkoła Podstawowa Nr 39 Gdańsk
29 Hanna Sawa Wprowadzenie wybranych elementów oceniania kształtującego w celu poprawy efektywności w nauczania i uczeniu się Szkoła Podstawowa nr 45 Gdańsk
30 Lidia Serwińska Aktywność i współpraca uczniów i nauczycieli jako zaplanowany i zorganizowany element wspierający proces uczenia się Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Sadki
31 Janusz Sobiech PODSUMOWYWANIE  LEKCJI / ZAJĘĆ SPOSOBEM   NA POPRAWĘ UCZENIA SIĘ UCZNIÓW  Zespół Szkół Stanin
32 Elżbieta Szefer CELE LEKCJI I PODSUMOWANIE ICH OSIĄGNIĘCIA JAKO ELEMENTY ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ UCZNIÓW Zespół Szkół im. JP II  Mogilany
33 Elżbieta Śmigielska Dobre planowanie lekcji drogą do skutecznego nauczania i uczenia się.” Gimnazjum nr 16 im I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
34 Barbara Tomkowiak  Lekcja bez celu jest bezcelowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach Dopiewo
35 Bożena Walczak Podsumowanie lekcji jako element sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów. Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 Warszawa
36 Monika Waszak Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego – droga do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się Szkoła Podstawowa nr 4 Gdańsk
37 Izabela Wojtycka ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE W ZMIANIE. Nowa kultura organizacyjna szkoły uczącej się. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 Wrocław
38 Jolanta Wolanin DOSKONALENIE PROCESU LEKCYJNEGO PRZEZ STOSOWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ Publiczne Gimnazjum nr 6  Biała Podlaska
39 Marzanna Wolska Informacja zwrotna w pracy z uczniem w Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka Jeszkowice
40 Joanna Żurek INFORMACJA ZWROTNA – CZY JAKOŚĆ KOMENTARZA POMOŻE UCZNIOWI POPRAWIĆ PRACĘ I ZAPLANOWAĆ DALSZĄ NAUKĘ? Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 Sosnowiec

Serdecznie gratulujemy !