Jak zmienia się współczesna szkoła?


Renata Bielecka - dyrektorka Bursy nr 2 w Lublinie i konsultantka SPLO - proponuje dyrektorom szkół i wszystkim zainteresowanym zmianami w oświecie ciekawy tekst Ulricha Hammerschmidta pt. Dlaczego szkoły zmieniają się wolniej niż kościoły? Rozwój oświaty oraz zarządzanie w kontekście systemowo-teoretycznym.

Krótki artykuł Ulricha Hamerschmita, mimo że poświęcony jest problemom oświaty w Niemczech, wyjątkowo łatwo przełożyć go na nasze polskie doświadczenia. Dla liderów oświaty szczególnie ciekawy będzie sposób postrzegania roli lidera oraz pokazanie jego wyjątkowości w aspekcie doskonalenia - zarówno sposobu nauczania jak i pracy szkół czy, w szerszym kontekście, doskonalenia systemu edukacji w ogóle. Wszystkie rozważania autor podejmuje w kontekście wprowadzania zmiany do szkoły, konsekwencji podjęcia tego wyzwania i świadomości, z czego wynikają pojawiające się podczas takiego procesu trudności. Tekst Hamerschmita to interesujące spojrzenie na całokształt przemian zachodzących w oświacie.

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Hammerschmidt.pdf (730KB)