Nabór na Studia trwa!


Już ponad trzydziestu dyrektorów zapisało się na SPLO i będzie wspólnie ze Szkołą Uczącą Się rozwijać nauczanie i uczenie się w swoich szkołach. Tegoroczni absolwenci tak zachęcają do rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty: „,Jeśli czujesz, że Ty i Twoje grono powinno wzbogacić się o wiedzę o tym jak zmieniać kulturę uczenia się musisz skorzystać z oferty SPLO! Nie zwlekaj, SPLO to energia dla dalszych działań!"

Partnerstwa

W programie dla nowego rocznika 2015 będziemy rozwijać partnerstwa studentów. Każdy ze studentów SPLO wybiera bowiem partnera - innego dyrektora (słuchacza studiów), którego szkołę odwiedza i którego wspiera we wprowadzaniu planowanej zmiany. Absolwenci rocznika 2013, którzy niedawno otrzymali świadectwa ukończenia studiów, tak komentowali pracę w partnerstwach: uważam, że taka współpraca jest świetnym, trafionym pomysłem”, „praca w partnerstwie jest dużą wartością tych studiów, uczestnicy powinni wiedzieć o dobieraniu się w pary od samego początku studiów, aby dopasować się do siebie (dobrać do osoby, z którą nawiązali najlepszy kontakt)”, „partner bardzo wspomaga monitoring zmiany oraz wspiera dyrektora w jego zmianie”. Partnerstwa pomagają również zapobiegać poczuciu osamotnienia dyrektora: Bardzo cenna była wymiana doświadczeń i nawiązanie relacji, świadomość, że nie sama borykam się z trudnościami” skomentował SPLO jeden ze studentów.

Zmiana

W trakcie trwania studiów dyrektorzy realizują w swoich szkołach projekt zmiany - planują i wdrażają mechanizmy doskonalące nauczanie i uczenie się uczniów: „studia dały nowatorskie i twórcze spojrzenie na proces uczenia się w mojej szkole. Dzięki nim zmieniłem się (zmieniałem w ich czasie) jako lider zmian. I właśnie to co NAJWAŻNIEJSZE! PODSUĘŁY MI POMYSŁ ZMIANY ORAZ JEJ POTRZEBĘ, WRĘCZ JEJ KONIECZNOŚĆ” - pisze jeden ze studentów.

Narzędzia

Studia dostarczają wiedzy merytorycznej o współczesnych i nowatorskich sposobach pracy nakierowanych na zwiększenie jakości nauczania i współpracy z radą pedagogiczną lecz kładą również nacisk na praktykę i możliwość uczenia się przez działanie, dlatego wiele zajęć ma charakter warsztatowy:studia zmobilizowały mnie do podjęcia konkretnych działań jednocześnie dostarczając narzędzi do ich realizacji.” „Oczekiwałam sporej porcji wiedzy na temat metodyki wprowadzania zmiany i ją otrzymałam. Otrzymałam możliwość praktycznego realizowania podjętych decyzji. Miałam możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy poszukują pomysłów na zmiany w swoich szkołach.” - opowiada tegoroczna absolwentka.

Nasi studenci z powodzeniem przeprowadzają zmianę mając jako wsparcie nie tylko partnerów, ale przede wszystkim mentorów kursu internetowego, który uzupełnia wiedzę zdobytą podczas zjazdów, dyrektorów szkół – konsultantów SPLO, którzy prowadzą warsztaty i oczywiście wykładowców i trenerów CEO. Dyrektorzy przygotowują pracę dyplomową opisującą proces zachodzącej w szkole zmiany. Aby jeszcze bardziej wesprzeć nowych studentów w pisaniu pracy, dla nowego rocznika pojawi się seminarium dyplomowe, które pomogą w analizie i opracowaniu materiału do pracy.

Przywództwo

Zgodnie z sugestiami tegorocznych absolwentów w programie dla nowego rocznika więcej czasu poświęcimy przywództwu edukacyjnemu i umiejętnościom coachingowym, w celu rozwoju kompetencji liderskich studentów i ich współpracy z radą pedagogiczną. O przywództwie mówią absolwenci rocznika 2013: „studia pomogły mi wprowadzić zmiany w mojej szkole. Pogłębiłam wiedzę o OK i dowiedziałam się jak przekonać nauczycieli do zmian w ich warsztacie pracy. SPLO zmusiło mnie do refleksji nad moją rolą przywódcy.", „Przeprowadziłam zmianę w mojej szkole. Obserwuję zmianę mentalności nauczycieli , z którymi pracuję. Nasza zmiana pozytywnie wpływa na uczniów, lekcje są ciekawsze, przyjaźniejsze dla uczniów. Zmieniłam moje nastawienie do zmian, powoli staję się liderem”.

W wyniku ewaluacji i informacji zwrotnej otrzymanej od tegorocznych absolwentów w programie dla rocznika 2015 położyliśmy również nacisk na harmonijne rozłożenie materiału dydaktycznego i pracujemy nad harmonogramem kursu bardziej dopasowanym do potrzeb dyrektorów. Oprócz Szkoły Jesiennej i Szkoły Letniej w ośrodku szkoleniowym w Wildze odbędzie się również jeden zjazd wiosenny.

Nabór do SPLO trwa do 27 września za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji o Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty oraz naborze znajduje się na stronie www.lideroswiaty.pl oraz w załączniku do pobrania na dole tej strony.

Zapraszamy!