Obrony prac dyplomowych


W dniach 11 i 12 czerwca przywitamy nowych absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

W czerwcowy weekend słuchacze z rocznika 2014 zakończą studia. W trakcie ostatniego zjazdu w Collegium Civitas w Warszawie zaprezentują komisji oraz kolegom i koleżankom dyrektorom zmiany jakie zaszły w ich szkołach podczas studiowania z nami. Obrony polegają na opowiedzeniu swojej historii opracowania, wdrażania i ewaluacji zmiany w wybranym przez każdego studenta obszarze dotyczącym uczenia się i nauczania w swoich szkołach.

Harmonogram prezentacji Prac Dyplomowych SPLO  

Rocznik 2014

Warszawa PKiN  11-12 czerwca 2016

Godziny

Program

Uwagi

11.06 Sobota

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników – powitalna kawa

Przed aulą A

10.00 – 10.30 

Oficjalne otwarcie zjazdu.

Wykład:

 dr Jacka Strzemiecznego 

aula A  

10. 30– 10.45

Wystąpienie

dr Katarzyna Maniszewska  dyrektor programowy  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

aula A

10.45- 11. 00

Przerwa – przejście do grup  w których odbędą się prezentacje

Grupa A – sala 1254

Grupa B – sala 1226

11.00- 13.00

Po 4 prezentacje w grupach A i B

Prezentacja pracy  jednego uczestnika trwa 15-20 min +  dyskusja i informacja zwrotna od słuchaczy razem 30 min

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa – obiad w PKiN

przy auli A

14.00 – 16.00

Po 4 prezentacje w grupach A i B

 

16.00 – 16.30

Przerwa na kawę

 

16.30 – 18.30

Po 4 prezentacje w grupach A i B

 

12.06 Niedziela  

8.30  – 9.00

Kawa na dobry początek

 

9.00 – 9.45

Wykład prof.  Jan Potworowski

aula A

9.45 – 10.00  

Przejście do grup

 

10.00 – 12.00

Po 4 prezentacje w grupach A i B

 

12.00 – 12.15

Przerwa na kawę

 

12.15 – 14.15

Po 4 prezentacje w grupach A i B

 

14.15 – 14.45

Oficjalne zakończenie studiów SPLO rocznik 2014

aula A

Kolejność prezentacji

Prezentacje prac dyplomowych

 

Prowadząca: Jolanta Maćkowiak

Prowadząca: Beata Kacprowicz 

 

Grupa A – sala 1254

Grupa B – sala 1226

Sobota  11.06.2016

 

11.00- 13.00

11.00- 13.00

1

Mokrzycka

Krystyna

Doskonalenie wypowiedzi pisemnej ucznia wspomagane przez informację zwrotną nauczyciela.

Gorczyca

Paweł

Nazwijmy sukces. SL=SN+SU

2

Szefer

Elżbieta

Cele lekcji i podsumowanie ich osiągnięcia jako elementy

świadomego uczenia się uczniów

Żurek

Joanna

Informacja zwrotna – czy jakość komentarza pomoże uczniowi poprawić pracę i zaplanować dalszą naukę?

3

Olewicz-Chuda

Wanda

Rozwijanie aktywności i uczenia się od siebie nawzajem poprzez pracę w parach oraz metodą projektów

Sobiech Janusz

Podsumowywanie lekcji / zajęć sposobem na poprawę uczenia się uczniów

4

Kozak

Robert

Poprawa efektywności uczenia się uczniów poprzez podawanie celów lekcji z wykorzystaniem taksonomii „solo”

Wojtycka

Izabela

Zespoły nauczycielskie w zmianie. Nowa kultura organizacyjna szkoły uczącej się.

 

14.00 – 16.00

14.00 – 16.00

5

Wolanin

Jolanta

Doskonalenie procesu lekcyjnego przez stosowanie

informacji zwrotnej

Kuszowska

Małgorzata

Podsumowanie skupione

na realizacji celów lekcji-

o pomyśle, działaniach i efektach zmiany w szkole

6

Ostrowska

Kinga

Cel lekcji jako jej najważniejszy element

Giera

Mariola

Budowanie zespołu, który świadomie organizuje proces uczenia się uczniów

7

Serwińska

Lidia

Aktywność i współpraca uczniów i nauczycieli jako zaplanowany i zorganizowany element wspierający proces uczenia się

Śmigielska

Elżbieta

Dobre planowanie lekcji drogą do skutecznego nauczania i uczenia się.

8

Ciesielska

Katarzyna

Refleksja na temat uczenia się uczniów wsparciem dla zmiany – wdrażanie elementów oceniania kształtującego.

Waszak

Monika

Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego – droga do podnoszenia efektywności w nauczaniu i uczeniu się

 

16.30 – 18.30

16.30-18.30

9

Tomkowiak

Barbara

Lekcja bez celu jest bezcelowa

Gugała-Chmiel

Maria

Nauczyciel sprzymierzeńcem ucznia

w procesie uczenia się

10

Majka-Stangret

Wioletta

Wiem gdzie jestem i dokąd zmierzam. Doskonalenie formułowania celów i nacobezu oraz udzielania informacji zwrotnej poprzez stosowanie obserwacji koleżeńskiej.

Lis

Beata

Ocenianie kształtujące jako wsparcie w procesie nauczania – uczenia się uczniów w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

11

Bęben

Joanna

Praca domowa jako zaplanowana i zorganizowana forma dydaktyczna wspierająca proces edukacyjny ucznia na ii etapie kształcenia szkoły podstawowej

Jasak-Dutkowska

Monika

Współpraca

dla efektywnego uczenia się uczniów

12

Katarzyna Kuczerska Krystyna Miastkowska

Cele lekcji w języku ucznia drogą do świadomego uczenia się

Ptasińska-Wojewoda

Anna

Wprowadzanie elementów Oceniania Kształtującego – zmiana w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku

Niedziela 12.06.2016

 

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

13

Fikowska

Ewa

Rozwijanie aktywności uczenia się od siebie nawzajem pracując w parze, jako jedna z form pracy w przedszkolu.

Młodożeniak

Ewa

Praca w parach jako forma uczenia się oparta na współpracy

14

Gnus-Mozer

Anna i Budzyk

Teresa

Wzbudzenie refleksji u nauczycieli na temat uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Walczak

Bożena

Podsumowanie lekcji jako element sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów.

Warszawa

15

Radosław

Borzęcki

Co chcielibyście wiedzieć o najedzonych misiach, a boicie się zapytać.

Historia pewnej trudnej zmiany

Sawa

Hanna

Wprowadzenie wybranych elementów oceniania kształtującego

w celu poprawy efektywności w nauczania i uczeniu się

16

Korościk Katarzyna

7. zmieniamy się dla was! Czyli o tym jak uczniowie i nauczyciele pracują w grupach ucząc się od siebie nawzajem.

 

Paderewska

Jolanta

Informacja zwrotna jako element wspierający uczenie się.

 

 

12.15 – 14.15

12.15 – 14.15

17

Bednarska

-Bajer Monika

Wprowadzenie oceniania kształtującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu

 

Wolska Marzanna

Informacja zwrotna w pracy z uczniem w Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.

18

Marzanna Moćko

W naszej szkole uczniowie na poszczególnych etapach nauczania, tworzą zintegrowany zespół wzajemnie się wspierający i dążący do osiągania sukcesów

 

Marszał Karol

Elementy Oceniania Kształtującego

jako zmiana wprowadzona w II Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta

w Ostrowie Wielkopolskim

19

Adamowicz

Danuta

Informacja zwrotna – istotny element świadomego uczestnictwa w procesie uczenia się

Belko

Jolanta

Wdrażanie elementów oceniania kształtującego w pracy z uczniem