Pogoda dopisała


Pisząc o pogodzie mam na myśli nie tylko okoliczności zewnętrzne, ale również atmosferę życzliwości, wzajemnego słuchania się oraz humoru, którą w  trakcie wykładów, warsztatów, spotkań w kręgach słuchaczy, posiłków i zabaw przy ognisku stworzyli uczestnicy szkoły letniej SPLO. Tematem przewodnim szkoły letniej była współpraca, która jest niezbędnym elementem procesu uczenia się, a więc i każdej zmiany. Do wspólnego  budowania  demokracji  w czasach niepewności zachęcał  w  swoim wykładzie prof. Grzegorz Mazurkiewicz. Dyrektorzy szkół powinni  być przygotowani do pełnienia roli  przywódców edukacyjnych, których zadaniem  jest zapraszanie innych zarówno nauczycieli jak i uczniów do „współpełnienia” ról przywódczych. Dla uczestników szkoły letniej odkrywcze było stwierdzenie: „Łam zasady, aby iść w lepszym kierunku”  i ponowne zadanie sobie pytań: Czym jest szkoła? Po co nam szkoła? Dokąd zmierzam jako dyrektor szkoły?

 

Konkretne zasady tworzenia współpracujących zespołów uczestnicy spotkania otrzymali na warsztatach prowadzonych przez dr Beatę Matyjas. Należy do nich konieczność utrzymania równowagi pomiędzy JA i MY, stała koncentracja na temacie (zadaniu jakie zespól ma wykonać)  oraz świadomość wpływu wszystkich elementów otoczenia. Dyrektorzy uznali, że podane reguły komunikacyjne nadają się do zastosowania w pracy rady pedagogicznej, jak i czasie organizacji współpracy uczniów.  Do tej ostatniej nawiązywał warsztat prowadzony przez Martę Hołub dyrektorkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu, która zachęcała nie tylko do organizacji pracy uczniów w grupach i parach, ale także o zadbanie o jakość współpracy, uświadamianie uczniom, poprzez konkretne ćwiczenia,  zasad sprzyjających wzajemnemu uczeniu się, monitorowanie tych zasad oraz dobór trafnych zadań edukacyjnych, które wymagają dyskusji i wymiany poglądów.

Wiedzę z wykładów i warsztatów oraz własne doświadczenie na temat współpracy studenci wykorzystali przy symulacji pracy zespołu zadaniowego. Omówienie sytuacji wykreowanej przez uczestników przyniosło szereg praktycznych wskazówek do wykorzystania w zespołowo wykonywanej pracy.

 

Przykłady dobrej praktyki w zakresie pracy zespołowej w szkole zostały przedstawione przez tegoroczne absolwentki SPLO – Izabelę Wojtycką dyrektorkę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu oraz Mariolę Gierę dyrektorkę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej Nyskiej,

 

Wybór obszaru zmiany

Przez cały czas trwania szkoły letniej dyrektorzy zastanawiali się nad obszarem wprowadzonej w szkole zmiany. Najczęściej wskazywanym obszarem jest praca z celami i kryteriami, podsumowanie lekcji, informacja zwrotna, zadania edukacyjne na poziomie relacyjnym, współpraca uczniów w procesie uczenia się, zdawanie pytań, praca metodą projektu. Kilka osób chce  skoncentrować się na wprowadzaniu OK zeszytu, który powinien w sposób widoczny pokazywać myślenia uczniów. Nad zeszytem uczniowskim uczestnicy pochylili się wcześniej w czasie warsztatów prowadzonych przez Aleksandrę Mikulską dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu. Proste  statystyczne zestawienie na temat zadań oraz widocznych w zeszycie interwencji nauczyciela pokazało, jak mało widoczna jest samodzielnej praca uczniów oraz jak rzadko uczniowie otrzymują od nauczycieli informację zwrotne na temat swojej pracy. Wspólne przeglądanie zeszytów szkolnych polecamy dyrektorom jako sposób na unaocznienie nauczycielom pilności i nieuchronności zmiany oraz jako formę  monitorowania podejmowanych działań.

 

Bardzo dziękuję koordynatorce SPLO - Agnieszce Świeczce oraz Dyrektorkom Konsultantkom Marcie Hołub, Aleksandrze Mikulskiej, Joannie Jasiak oraz Bogumile Wiatrak za zaangażowanie w realizację szkoły letniej. Wielkie podziękowania należą się zespołowi Wilgi, który zadbał o nasze dobre samopoczucie.

 

Laura Piotrowska

Kierowniczka merytoryczna SPLO