Prezentacja przeprowadzonych w szkołach zmian – SPLO rocznik 2014


Prezentacja przeprowadzonych w szkołach zmian – SPLO rocznik 2014 Warszawa PKiN -11-12.06.2014

Jesteśmy już po prezentacjach zmian jakie w swoich szkołach  przeprowadziły dyrektorki/dyrektorzy - absolwentki i absolwenci  SPLO.  Ogromnie cieszy mnie fakt, że obszar wielu zmian był  niewielki, dotyczył jednego lub dwóch elementów uczenia się uczniów (dominowały cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna), ale dzięki temu dyrektorki i dyrektorzy mogli wnikliwiej obserwować sam proces zmiany, reakcje nauczycielek/nauczycieli na zmianę, dokonać ewaluacji oraz wyprowadzić rekomendacje do dalszych działań.  

 

Wiele źródeł inspiracji

Każda występująca osoba, poprzez prezentowane treści lub wprost w swoich wypowiedziach, pokazywała co z programu studiów SPLO było dla niej najbardziej inspirujące. Suma tych indywidualnych inspiracji uświadomiła mi wielowątkowość zainicjowanego w trackie studiów procesu uczenia się oraz jego powiązanie z wcześniejszym doświadczeniem studentek i studentów. Dla  jednych impulsem do zmiany były treści wykładu Danuty Sterny, dla innych przeglądanie zeszytów uczniowskich, udział w ćwiczeniu na temat roli lidera, czy też rozmowy z partnerem zmiany. W trakcie prezentacji ogarniało mnie wzruszenie, gdy nagle na slajdzie pojawiała się okładka polecanej przez nas  lektury, cytat z wypowiedzi  mentora, heksy, solo, karteczki dobrego uczenia się, slajdy z wykładów, cytaty z Carol Dweck czy Connie Moss.

 

Wspierające partnerstwa

Wiele osób wyraziło  wdzięczność partnerom w zmianie, uważając, że w chwili zwątpienia oni właśnie zachęcili ich do kontynuacji studiów czy do napisania pracy dyplomowej. Bardzo często przywoływane były wspomnienia wizyt w szkołach partnerek i partnerów, obejrzane lekcji, spotkania z nauczycielkami i nauczycielami, uczennicami i uczniami.

Atmosfera spotkania była niezwykle szczera i otwarta. Dyrektorki i dyrektorzy mówili nie tylko o tym co im się udało, ale wielokrotnie odwoływali się do sytuacji trudnych czy wskazywali na popełnione błędy wymagające wycofania się z pierwotnie obranej drogi.   

Przez cały czas spotkania trwał proces uczenia się.  Wiele słuchaczek i słuchaczy podsumowywało prezentację koleżanki czy kolegi słowami „biorę to dla siebie” lub  „biorę to dla swojej szkoły”.

Najbardziej obiecujące są jednak deklaracje jakie dyrektorzy/dyrektorki składali czasami sobie, a czasami publicznie, że od przyszłego roku „to już poważnie zabieram się za tą zmianę”.

Dziękujemy za owocne dwa lata!

Bardzo dziękuję  absolwentkom i absolwentom za 100% udział w prezentacjach, za rzetelne podejście do zadania, za autentyczne emocje i za koleżeńską obecność do końca spotkania. Wielkie podziękowania należą się też osobom zaangażowanym w przygotowanie  ostatniego zjazdu rocznika 2014: Jackowi Strzemiecznemu za wykład i dodanie do wątków oceniania kształtującego konieczności dbania w procesie uczenia się o relacje oparte na trosce;  Katarzynie  Maniszewskiej - dyrektorce programowej PAFW, za krótkie wystąpienie i zaprezentowanie dyrektorom możliwości doskonalenia własnej kadry w nowo powstałej Szkole Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektorkom – konsultantkom: Beacie Kacprowicz i Jolancie Maćkowiak za moderowanie wystąpień uczestników oraz wszystkim pozostałym dyrektorkom konsultantkom, które przez dwa lata przygotowywały i prowadziły warsztaty, pełniły w  kursie internetowym  rolę mentorek oraz  recenzowały prace studentów  rocznika 2014.  

Spotkanie uświetnił swoją  obecnością opiekun merytoryczny SPLO Jan Potworowski, który jak zwykle nie spoczął na laurach tylko rzucił absolwentom nowe wyzwania. W wykładzie o wdzięcznym tytule „Można inaczej” pokazał, że proces uczenia w każdym zadaniu edukacyjnym powinien prowadzić od uświadomionej niewiedzy do świadomej kompetencji i że okrzyk  „heureka” jest zawsze po stronie uczącego się.

O  jakość spotkania od strony organizacyjnej zadbała koordynatorka studiów  Agnieszka Świeczka, zadbała o dokumentację, pyszne ciasteczka i mnóstwo innych rzeczy, o których w takim przypadku należy pamiętać.

Oficjalnie ogłaszam studia rocznika 2014 za zakończone.

Laura Piotrowska opiekunka merytoryczna  SPLO

PS

Pomimo, że oficjalnie wszystko wskazuje na zakończenie pewnej drogi, wiele dyrektorek i dyrektorów nadal pozostanie w ścisłej współpracy z CEO i z programem SUS. Już jesienią (dokładnie 21.10) spotykamy się regionalnie na sympozjach poświęconych budowaniu współpracy i relacji dyrektora z radą pedagogiczną.