prof. Jan Potworowski zaprasza na Studia dla dyrektorów szkół