Przygotowanie do zmiany - przyjmujemy zgłoszenia dyrektorów i wicedyrektorów


 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

realizowane wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Collegium Civitas,Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. 

 

Nasze hasło brzmi:

PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN

 

Reforma, która wejdzie w życie we wrześniu 2017 przyniesie zmiany dla każdego ucznia, rodzica, nauczyciela i kadry kierowniczej. Dla każdego dyrektora i jego zastępcy  wyzwaniem będzie:

  • zapewnienie owocnego przebiegu roku szkolnego 2016/2017 przez utrzymanie głównej misji szkoły - nauczania na najwyższym poziomie;
  • ukończenie tego roku z dumą z tego, co udało się osiągnąć dla szkoły;
  • przygotowanie uczniów do nowej rzeczywistości szkolnej;
  • przygotowanie nauczycieli do zmian w 2017 r.;
  • przygotowanie się, jako potencjalnego dyrektora obecnej lub innej szkoły, do nowych wyzwań. Wypracowanie nowej wizji i wprowadzenie jej w życie;
  • okazanie każdemu troski, szacunku, potwierdzenie tożsamości i osobistej wartości w trakcie całego roku szkolnego.

 

 

Studia SPLO są  dostosowane  do aktualnej  rzeczywistości szkolnej.

Pozytywnym aspektem studiów  jest skupienie się na najważniejszym zadaniu szkoły, jakim jest nauczanie i uczenie się uczniów oraz dostarczanie kadrze kierowniczej inspiracji i pomocy we wprowadzaniu zmian w  tym obszarze. Zadanie to jest istotne niezależnie od tego, jaki rodzaj struktury szkolnej będzie obowiązywał w polskiej rzeczywistości oświatowej.

 

 

 

Trudny czas zmian w strukturze szkolnej może osłabić koncentrację dyrektorów, nauczycieli i uczniów na procesie nauczania i uczenia się, dlatego warto, aby kadra kierownicza  (dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół) skorzystali ze wsparcia, jakie oferuje SPLO. Tak o swoim doświadczeniu ze studiów pisze Beata Kacprowicz - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku:

„Jako  absolwentka  SPLO (rocznik 2007-2009) od początku czułam, że trudno jest mi pełnić rolę lidera bez wsparcia wicedyrektora. Postanowiłam zmienić zastępcę. Nowa kandydatka otrzymała ode mnie jeden ważny warunek, miała ukończyć studia SPLO, które gwarantowały bardziej zdecydowane wprowadzenie zmiany w procesie nauczanie i uczenia się uczniów w naszej szkole. Z perspektywy czasu widzę, że była to bardzo trafna decyzja. W naszej szkole  dyrektor i wicedyrektor są absolwentami SPLO. Wspólnie diagnozujemy stan obecny, planujemy działania w obszarze uczenia się i sposoby monitorowania, „mówimy tym samym językiem”. Obie wiemy, w jaki sposób zachęcać nauczycieli do wprowadzania zmiany. Proces uczenia się na  SPLO opiera się na dialogu i współpracy. Doświadczenie zdobyte w tym obszarze na studiach, przenosimy do codziennej pracy w szkole. Dyrektor nawet absolwent SPLO, nie może być osamotniony w swoich planach i działaniach. Wicedyrektor - absolwent SPLO - to większa gwarancja powodzenia we wprowadzaniu  zmian!”

 

Jeżeli nie możesz sama/sam zaangażować się w studia, zaproponuj to swojej zastępczyni/swojemu zastępcy!

Przypominamy, że kandydaci na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, którzy zapiszą się na nie do końca września, będę mieli możliwość bezpłatnego udziału w konferencji dla dyrektorów szkół planowanej na listopad 2016 w Warszawie oraz realizacji modułu kursu internetowego wprowadzającego do studiów.

Więcej o przebiegu Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.lideroswiaty.pl oraz pod adresem splo@ceo.org.pl , a także pod nr. telefonu 22 622 00 89 wew. 219.