SPLO rocznik 2014: skupienie na temacie


W dniach 17-18 pażdziernika 2015 roku Słuchacze Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty rocznika 2014 spotkali się po raz pierwszy w nowym roku akademickim 2015/2016 na zjeździe w Collegium Civitas w Warszawie.

Spotkanie ze studentami rozpoczął mentor SPLO – prof. Jan Potworowski, który zaprosił nas do wspólnego skupienia się nad fragmentami biografii Ruth Cohn autorki koncepcji IST (Interakcji Skupionej na Temacie). Podejście proponowane przez Ruth Cohn koncentruje się na umożliwieniu grupie wykonania zadania w sposób, który nie tylko pozwala na osiągnięcie sukcesu, ale również wzmacnia i rozwija zasoby wszystkich członków grupy.

Następnie studenci spotkali się na warsztatach prowadzonych przez dyrektorów – konsultantów SPLO Joannę Jasiak, Bożenę Turek, Aleksandrę Mikulską, Beatę Kacprowicz i Marlenę Perzyńską a także Laurę Piotrowską kierowniczkę SPLO.

Warsztat poświęcony ewaluacji zmiany miał za zadanie zwrócić uwagę uczestników na to, że nie można zarządzać zmianą nie ustalając wcześniej jak będą monitorowane działania. A także, w jaki sposób sprawdzona będzie jakość przeprowadzanych działań oraz ich efekty. Bez ewaluacji niemożliwa jest refleksja nad procesem wprowadzania zmiany, niemożliwy jest więc proces uczenia się. Podczas warsztatu uczestnicy połączeni w partnerstwach tworzyli kolejne etapy projektu ewaluacji własnej zmiany z wykorzystaniem wybranych metod badawczych.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął swoim wykładem prof. Andrzej Blikle, który zaprezentował studentom różne koncepcje motywacji i związane z nimi dylematy lidera.

Podczas warsztatu Analiza prac uczniów,  jako forma monitorowania zmiany, dyrektorzy badali kolejny element rzeczywistości szkolnej - prace uczniowskie. Analizowali pisemne prace uczniów w kategoriach liczbowych (liczba znaków nauczyciela, liczba słów nauczyciela, liczba poprawionych błędów), a także jakościowych (zadanie, do którego warto pisać IZ).

Jako cechy takiego zadania ustalono między innymi zadanie uczące ważnych kompetencji, wieloetapowe, twórcze, z błędem kluczowym dla dalszego uczenia się, dające uczniowi przestrzeń do własnych wyborów. Zaplanowali też pracę nad analizą prac we własnych palcówkach.

Ostatni warsztat na zjeździe rocznika 2014 był poświęcony pisaniu pracy dyplomowej a szczegółowiej mówiąc Teoretycznemu uzasadnieniu wprowadzanej zmiany. Mając wiedzę na temat ewaluacji zmiany, monitorowania, diagnozowania prac uczniów i sposobów aktywizowania wszystkich nauczycieli do wprowadzania zmiany, analizowali prace dyplomowe absolwentów SPLO  w oparciu o podane kryteria. Zwrócili uwagę na konieczność spójności uzasadnienia z opisem wprowadzanej zmiany. Rozmawiali w parach partnerskich, dlaczego wybrali obszar, który chcą poddać zmianie. Dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z przykładami prezentacji zebranych dowodów po stronie uczniów. W podsumowaniu prowadzący zwrócił uwagę na zestaw literatury o wprowadzanej zmianie, koniecznej przy pisaniu pracy dyplomowej.

 

Oprac. Beata Kacprowicz, Joanna Jasiak, Aleksandra Mikulska, Agnieszka Świeczka