Spotkajmy się na konferencji OSKKO w Krakowie


Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów uczestniczących w konferencji i poszukujących możliwości własnego rozwoju do rozmowy z prowadzącymi zajęcia na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty. Będzie to wyjątkowa możliwość spotkania z absolwentami oraz wykładowcami. Zachęcamy do poznania szczegółów dotyczących wizji studiów, efektów, programu i zadań jakie czekają studentów SPLO. Ponadto, dyrektorzy, którzy chcą pracować nad jakościowym rozwojem swojej szkoły będę mieli okazję zapoznać się z możliwościami wsparcia jakie oferuje program Szkoła Ucząca Się.

 

W dniach 4-6 marca w Krakowie odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W dniu 5 marca CEO zachęca do udziału w warsztatach Szkoły Uczącej Się oraz panelu absolwentów SPLO.

 

W programie konferencji min:

1. Warsztaty Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO). Dyrektor jako przywódca skoncentrowany na uczeniu się uczniów.  Zmiany zaczynaj od siebie.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wprowadzenia zmiany w obszarze uczenia się. Warsztat SPLO zbudowany jest wokół trzech filarów  - przywództwo, uczenie się, współpraca. 

Inspirowani T. Brighousem uczestnicy dokonają refleksji  własnego stylu przywództwa. Poznają narzędzia pomagające diagnozować pracę szkoły w obszarze uczenia się (m. in.profil szkoły, analiza zeszytów, analiza prac uczniowskich) oraz doświadczą pracy z celami według taksonomii Blooma/SOLO." Poznają sposoby diagnozowania, pracy z zespołem oraz różne strategie wspierania zespołu przez lidera. Prowadzenie - Joanna Jasiak, Marta Hołub, Aleksandra Mikulska

 

2. Dyrektorzy wprowadzający zmianę w obszarze  nauczania i uczenia się uczniów. Prezentacje dobrych praktyk absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO)

Historia zmian dotyczących  podniesienia  jakości uczenia się i nauczania w szkołach, przeprowadzonych przez dyrektorów - absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Dyrektorzy czterech szkół zaprezentują proces wdrażania zmiany - jej kamienie milowe, sukcesy, punkty krytyczne oraz efekty. Podzielą się doświadczeniem i przedstawią rekomendacje. Prowadzenie - Joanna Jasiak, Aleksandra Mikulska

 

3.  Prezentacja Programu Szkoła Ucząca się (SUS)

Praktyka wprowadzania oceniania kształtującego do szkoły. Jak stosować OK aby szkoła była OK? Dobre rady dyrektorów. Czego unikać? Trudności związane z wdrażaniem OK. Po czym poznamy, że nauczyciele stosują OK? Jak wspierać i motywować nauczycieli wdrażających OK.

Uczestnicy warsztatu otrzymają 10% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla swoich szkół.

Prowadzenie -  Aleksandra Mikulska, Marta Dobrzyńska.

Serdecznie zapraszamy!