Spotkajmy się na XIV Konferencji OSKKO w Krakowie


Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów uczestniczących w konferencji i poszukujących możliwości własnego rozwoju do rozmowy z prowadzącymi zajęcia na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty. Będzie to wyjątkowa możliwość spotkania z absolwentami oraz wykładowcami. Zachęcamy do poznania szczegółów dotyczących wizji studiów, efektów, programu i zadań, jakie czekają studentów SPLO. Ponadto dyrektorzy, którzy chcą pracować nad jakościowym rozwojem swojej szkoły będę mieli okazję zapoznać się z możliwościami wsparcia, jakie oferuje program Szkoła Ucząca Się prowadzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

3-5 marca w Krakowie odbędzie się XIV Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. 4 marca SUS zachęca do udziału w panelach poświęconych metodzie OK zeszytu oraz procesom zmiany w środowisku szkolnym, a także w warsztacie dotyczącym wykorzystania badań Johna Hattiego.

 

W programie konferencji:

1.  OK ZESZYT BUDUJE PARTNERSTWO W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU - panel ekspertek Szkoły Uczącej Się

Rozmowa ekspertki oceniania kształtującego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz dyrektorki Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, która we współpracy z radą pedagogiczną oraz uczniami stosuje metodę OK zeszytu. Podczas spotkania będzie można zobaczyć, jak wygląda ta forma pracy i prowadzenia zeszytów uczniowskich.

Prowadzenie: Danuta Sterna - szefowa działu ekspertów SUS oraz Małgorzata Sulewska - trenerka SUS.

 

2. WNIOSKI Z BADAŃ JOHNA HATTIEGO JAKO INSPIRACJA DO ROZWOJU SZKOŁY - warsztat prowadzony przez konsultantki SPLO

Praca z lekturą Widzialne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się Johna Hattiego - pokazanie minibadań oraz tematów, które mogą być punktem wyjścia do pracy z radą pedagogiczną. Prowadzenie: dr Urszula Opłocka, Beata Kacprowicz  - konsultantki Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

 

3. DYREKTORZY WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ W OBSZARZE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ UCZNIÓW - panel absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO)

Historia zmian dotyczących  podniesienia  jakości uczenia się i nauczania w szkołach przeprowadzonych przez dyrektorów - absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Paweł Gorczyca (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi), Katarzyna Ciesielska (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach) oraz Elżbieta Szefer (Zespół Szkół im. JP II w Gaju) zaprezentują proces wdrażania zmiany - jej kamienie milowe, sukcesy, punkty krytyczne oraz efekty. Podzielą się także swoim doświadczeniem i przedstawią rekomendacje.

Prowadzenie: Laura Piotrowska – opiekunka merytoryczna SPLO.

 

Zapraszamy również do spotkania i rozmowy z koordynatorami i ekspertami Programu Szkoła Ucząca Się przy stoisku Centrum Edukacji Obywatelskiej w trakcie trwania konferencji, a także do stoiska księgarni Civitas i zakupu najnowszych publikacji wydanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.