Spotkanie Lubelskiego Kręgu Absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty


Pierwsze spotkanie Kręgu Absolwentów w tym roku odbyło się w Lublinie w Bursie Szkolnej nr 2. Ideą spotkań Kręgów jest zacieśnienie więzi między dyrektorami szkół-absolwentami oraz studentami SPLO z jednego regionu. O wydarzeniu opowiada Renata Bielecka - dyrektorka Bursy Szkolnej nr 2 w Lublinie i organizatorka spotkania:

"W spotkaniu wzięło udział osiem osób. Kolejnych siedem zdeklarowało chęć udziału, ale z różnych względów nie mogło przybyć. Wśród zaproszonych byli też aktualni studenci z rocznika 2014, czyli kończącego studia w tym roku. Spotkanie przebiegało w sympatycznej i "otwartej" atmosferze.  Wszyscy uczestnicy i zaproszeni inicjatywę spotkań przyjęli z dużą radością. W czasie spotkania część czasu poświęciliśmy na ewaluację SPLO. Dyskutowaliśmy o zaletach studiów, o tym na, ile spełniły one nasze oczekiwania, czym nas zaskoczyły, co było dla nas najbardziej wartościowe i co po kilu latach w nas z nnich zostało. Poruszyliśmy też temat, czego nam w tych studiach zabrakło lub czego mogłoby być więcej. Tę część prowadziła Małgorzata Nowak - konsultantka SPLO, mentorka kursu internerowego dla studentów oraz aurorka licznych publikacji z zakresu edukacji.

W dalszej części mówiliśmy o naszych  oczekiwaniach wobec takich spotkań. Mamy bardzo dużo tematów, które chcielibyśmy wspólnie przedyskutować: nowe trendy w oświacie, dostosowanie placówek do nowych przepisów, tutoring, stosowanie coachingu w rozmowach po obserwacji lekcji; nowe pomysły na delegowanie uprawnień; pozyskiwanie środków pozabudżetowych; współpraca z OP. Paleta interesujących problemów i zagadnien była bardzo szeroka. Można było zaobserwować potrzebę wspólnej rozmowy, dyskusji i omówienia spraw zawodowych.

Na koniec ustalono, że spotkamy sie 10 czerwca w Stężycy. Tematem spotkania będzie "Rozmowa po obserwacji zajęć - nowe pomysły"

W wydarzeniu wzięli udział:

  1.  Renata Bielecka - dyrektorka Bursy Szkolnej nr 2 w Lublinie
  2. Marek Błachnio  - dyrektor Gimnazjum Publicznego w Stężycy
  3. Katarzyna Korościk - dyrektorka Gimnazjum nr 7 w Lublinie
  4. Marek Krukowski - dyrektor Gimnazjum nr 18 w Lubl
  5. Małgorzata Nowak - była dyrektorka Zespołu Szkół w Niemcach, konsultantka SPLO
  6. Kinga Ostrowska - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie
  7. Ewa Sadowska - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie
  8. Urszula Wesołowska - dyrektorka Gimnazjum nr 10 w Lublinie"