Studia dla dyrektorów szkół jeszcze lepsze!


Na spotkaniu warsztatowym, które odbyło się w dniach 29-31 stycznia  w Wildze, zespół prowadzący Studia Podyplomowe Liderów Oświaty intensywnie pracował nad nowymi kierunkami rozwoju sPraca nad nowymi warsztatami SPLOtudiów.

 

Będą nowe warsztaty

Dyrektorzy konsultanci (absolwenci SPLO prowadzący zajęcia i mentorzy kursu internetowego) wraz z ekspertami sprawdzali w praktyce nowe warsztaty, które zaplanowano na najbliższe zjazdy. Aby jak najlepiej przygotować dyrektorów - studentów do wyzwań w ich szkołach oraz wspierać we wprowadzaniu i opisaniu zmiany w uczeniu się i nauczaniu, pojawią się nowe tematy, m.in.:

 

  • w ramach przedmiotu „Przywództwo edukacyjne” – koncepcja M.B. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy” (ang. Nonviolent Communication, NVC), która pozwala na zdecydowane ograniczenie przemocy podczas dialogu
  • warsztaty „Dalszy rozwój lidera” i „Utrwalenie zmiany” wspomagające rozwój umiejętności przywódczych dyrektorów.

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty koncentrują się na uczeniu się i nauczaniu uczniów. Dyrektorzy konsultanci szlifowali warsztaty dotyczące współpracy w grupie oraz zadawaniu efektywnych pytań – powadziły je Aleksandra Mikulska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu oraz Joanna Walczak, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

 

Aleksandra Mikulska poprowadziła również warsztat o tym, jak nastawienia na rozwój i trwałość mają wpływa na uczenie się. Laura Piotrowska, opiekunka merytoryczna SPLO, zaprezentowała film, w którym prof. Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda, twórczyni tej koncepcji, opowiada o rozwojowym sposobie myślenia, na który wpływ ma otoczenie uczniów, oraz o spektakularnych wynikach jej pracy nastawieniami:  

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=pl. To interesujący materiał dla dyrektorów i nauczycieli, ale także rodziców. Z kolei dyrektorka Bogumiła Wiatrak z XLIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie zaproponowała nowy warsztat opracowany przez dr Beatę Matyjas dotyczący koncepcji „Interakcji skupionej na temacie, IST” opracowanej przez Ruth Cohn. Komunikacja według tego pomysłu pozwala liderowi utrzymać dynamiczną równowagę między trzema elementami: JA-MY-TEMAT i dba o otoczenie.

 

połączenie z Janem

 

 

„IST” zespół SPLO pracował dzięki prof. Janowi Potworowskiemu - współtwórcy studiów, który tym razem nie mógł uczestniczyć osobiście w spotkaniu. Zadbał jednak o nowe inspiracje dla dyrektorów i połączył się z uczestnikami przez internet, wprowadzając do wykładu prof. Małgorzaty Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor wraz z asystentkami poprowadziła część spotkania poświęconą „Pracy w kręgu”, nad którą pracowała wspólnie z prof. Potworowskim. Wkrótce poznają ją również studenci SPLO.

 

Pytamy dyrektorów, jak się rozwijać

Marta Wąsowska, specjalistka ewaluacji programu Szkołą Ucząca Się, przeprowadziła rozmowę ewaluacyjną, której wyniki pozwolą nauczyć się więcej o potrzebach studentów i absolwentów i jeszcze skuteczniej realizować cele SPLO w ramach programu Szkoła Ucząca się, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Najbliższy nabór na studia rozpocznie się w maju 2016.