Szkoła letnia liderów oświaty 2017


Słuchacze rocznika 2017 Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty spotkali się 17-19 sierpnia na Szkole Letniej w Ośrodku w Wildze. Tematem przewodnim IV zjazdu była współpraca.

Oto kilka tematów, nad którymi pracowali słuchacze przy wsparciu dyrektorów konsultantów SPLO:

 

Współpraca w  nowej/starej radzie pedagogicznej wokół wartości, wizji, misji.

Dyrektorzy SPLO, w oparciu o swoje mocne strony, ustalali dla nowej szkoły (zmienione klasy, zmienione składy zespołów nauczycielskich) wartości, wizję i misję skoncentrowaną na uczeniu się uczniów. Poznali i sami zaproponowali sposoby pracy włączające wszystkich członków zespołu nauczycielskiego do współpracy. Pracując na warsztatach próbowali zastosować jeden z modeli dotyczących współpracy w zespole: model interakcji skupionej na temacie. Wskazuje on, że w każdej sytuacji, aby grupa współpracowała potrzebna jest równowaga pomiędzy pojedynczą osobą, sytuacją grupy, czyli relacjami a podejmowanym tematem. Niezbędne jest także zadbanie o otoczenie (czas, miejsce, kontekst), które ma ono ogromny wpływ na to w jaki sposób grupa pracuje.

 

Uczenie się uczniów od siebie. Reguły współpracy.

Studenci SPLO, znając wartość współpracy uczniów w procesie uczenia się, dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat: Jak wygląda współpraca uczniów w mojej szkole? Uświadomili sobie jak ważne jest dobre przygotowanie do efektywnego wspólnego uczenia się i przygotowanie właściwego zadania do współpracy. Jak ważne jest monitorowania dobrej współpracy przez grupę. Bazując na własnych doświadczeniach oraz na badaniach zewnętrznych wskazywali konieczność zmian w swoich szkołach w tym właśnie obszarze.

 

Analiza zeszytów uczniowskich

To warsztat  prezentujący jedną z metod diagnozowania(mini-badanie) procesu uczenia się w szkole i ustalania obszaru zmian. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zeszyty ok, jako przykład narzędzia wspomagającego ocenianie kształtujące. OK zeszyt to działanie Programu Szkoła Ucząca Się polegające na pracy z zeszytem uczniowskim w myśl idei oceniania kształtującegod) co wzięli dla siebi. Dla słuchaczy cenne okazały sięsugestie na to, jak pracować z nauczycielem, aby wykorzystać analizę zeszytów do poprawy jakości uczenia się uczniów. Dyrektorzy w grupach wypracowali dużo ciekawych pomysłów, które zamierzają wykorzystać w swoich szkołach.

 

Jak zorganizuję zespół ds. zmiany

Uczestnicy wykorzystując doświadczenie współpracy w zespole zadaniowym (zadanie "Obelisk Zin") oraz doświadczenia zdobyte wcześniej opracowywali cechy efektywnego zespołu oraz planowali sposób organizacji zespołu ds. zmiany w swojej szkole. Zadanie o nazwie "Obelisk Zin" stało się inspiracją do głębokiej analizy funkcjonowania zespołów w szkołach dyrektorów, który można wykorzystać w pracy z radą pedagogiczną.