Szkoła Wiosenna SPLO


 

Przez trzy dni zjazdu w Wildze słuchacze rocznika 2017 przygotowywali się do wprowadzenia zmiany w szkole poprzez ustalenie osobistego tła, myślenie o tym, jak przygotować Radę Pedagogiczną na zmianę oraz jak dzielić się przywództwem z nauczycielami i uczniami. Każdy uczestnik stworzył również partnerstwo z innym dyrektorem, które pomoże słuchaczom w realizacji programu SPLO.

 

 

 

 

Warsztat: „ Rozpoznanie potencjału Rady Pedagogicznej, własnego stylu przywództwa i przygotowanie się do zmiany”.

Podczas tego warsztatu studenci  w sposób symboliczny (przy pomocy opisanych żetonów) odtworzyli strukturę własnej rady pedagogicznej. Zastanawiali się nad relacjami dyrektora z poszczególnymi nauczycielami.  Następnie zostali zaproszeni do zapoznania się z fragmentem książki Kena Blancharda „Jednominutowy menedżer i przywództwo”.

Ken Blanchard charakteryzuje style przywództwa oraz tzw. „poziom rozwoju pracowników” bazujący na elementach takich jak kompetencje i zaangażowanie. Pod wpływem lektury oraz własnej refleksji Dyrektorzy otrzymali  zadanie przeorganizowania rady pedagogicznej tak, by zwiększyć efektywność jej działania pod kątem planowanej zmiany w obszarze nauczania i uczenia się uczniów. „Układanie” rady pedagogicznej pozwoliło Dyrektorom uświadomić sobie, że mają wpływ na kształtowanie relacji oraz możliwość delegowania uprawnień w procesie przygotowania placówki na zmianę.

 

Warsztat: „Diagnozowanie pracy szkoły w przewidywanych obszarach zmiany. Profil szkoły i inne narzędzia do  badania rzeczywistości szkolnej”.

Na warsztacie Dyrektorzy wskazali różnorodne źródła pozyskiwania wiedzy na temat pracy szkoły, uświadomili sobie wagę partycypowania w diagnozie pracy szkoły oprócz nauczycieli, uczniów, rodziców oraz innych partnerów szkoły.

Prowadzące warsztat odwołały się do książki J. Hattie’go „Widoczne uczenie się dla nauczycieli” oraz zaprosiły Dyrektorów do przeprowadzenia  proponowanych przez autora badań w zakresie diagnozy pracy szkoły.  Uczestnicy warsztatu poznali narzędzie,  jakim jest profil szkoły na podbudowie tzw. „mapy szkoły”. Wzięli udział w symulacji badania fikcyjnej szkoły za pomocą metody profil szkoły. Dyrektorzy uświadomili sobie, że staranna diagnoza przy zaangażowaniu różnych grup interesariuszy szkoły jest niezbędna i pozwala na trafny wybór obszaru zmiany służącej poprawie uczenia się uczniów.

opracowały: Joanna Walczak, Bogumiła Wiatrak