Uwaga! możliwe dofinansowanie szkoleń


Kilkoro uczestników programów Szkoły Uczącej Się skorzystało z możliwości uzyskania dofinansowania naszych szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Tymi środkami dysponują urzędy pracy.

Takie dofinansowanie otrzymali nasi uczestnicy mieszkający m.in w Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Mińsku Mazowieckim, Opolu, Bielawie czy w Łukowie. Otrzymali dotacje na szkolenia dla rady pedagogicznej, a także na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty.

Środki KFS są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców bez ograniczenia wiekowego.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów. Pozostałe 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o dofinansowanie. Wniosek można pobrać ze stron urzędów pracy  np.  Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie:

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami dofinansowania i składania wniosków.