Witamy nowych studentów SPLO!


37 dyrektorów szkół z całej Polski rozpoczęło Studia Podyplomowe Liderów Oświaty.

Studia prowadzimy wspólnie z Collegium Civitas w Warszawie, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Ogólnopolskim Sowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Program studiów skupia się na praktyce szkolnej i trzech tematach - uczeniu się i nauczaniu, przywództwie edukacyjnym oraz realizacji projektu zmiany w szkole w obszarze uczenia się uczniów.

Na zjeździe inauguracyjnym nowych słuchaczy przywitał swoim wykładem Jacek Strzemieczny – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Był z nami również prof. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas. Pierwsze dwa wykłady poświęcone były rozważaniom nad sednem uczenia się oraz rozmowie o roli szkoły w edukacji obywatelskiej.

Zajęcia rozpoczęliśmy od wykładu Danuty Sterny o strategiach oceniania kształtującego. Prowadząca zdefiniowała, co rozumiemy pod pojęciem oceniania kształtującego, nazywanym też ocenianiem pomagającym się uczyć oraz omówiła trzy z pięciu strategii, które wprowadzają OK w życie szkolne. Z pozostałymi strategiami studenci zapoznają się w trakcie studiów. Był to bardzo ważny wykład dla studentów, pokazywał filozofię nauczania jaką upowszechniamy w programie Szkoła Ucząca Się.

W tak zwanychwyjściówkach studenci zanotowali najważniejsze dla nich myśli z wykładu, na przykład:

  • Lepiej się uczę jeśli wiem, po co i czego mam się nauczyć;
  • Monitorowanie pracy uczniów. Wzajemne nauczanie uczniów, jeśli uczniowie „nie idą dalej”, nie rozumieją zagadnienia;
  • Informacja zwrotna powinna zawierać 2 pozytywy i jeden prezent, i dawać szanse rozwoju.

Podczas zjazdu studenci uczestniczyli również w warsztatach prowadzonych przez dyrektorów szkół - konsultantów SPLO.  Celem  warsztatu  Pierwsze kroki we wprowadzaniu zmiany była refleksja nad zmianą jako funkcją przywództwa oraz pokazanie, że każdą zmianę warto zacząć od siebie samego. Prowadzący warsztaty - Laura Piotrowska – kierowniczka SPLO oraz Bogumiła Wiatrak zaprosili uczestników do zaprojektowania obszaru osobistej zmiany. W trakcie warsztatu uczestnicy odpowiadali na pytania: „Co mnie inspiruje w mojej pracy dyrektora?”, „Na kogo mogę liczyć w swojej pracy?”, „Co mnie obciąża, hamuje moje działania?”

Następnie słuchacze zapoznali się z treścią artykułu T. Brighouse’a „Co sprawia, że efektywni dyrektorzy potrafią wybrnąć  z trudności i że dobrze układa im się praca” (pracowaliśmy metodą „jigsaw”, która polega na uczeniu się we współpracy). Tekst okazał się niezwykle inspirujący, dla niektórych wręcz odkrywczy. Pomógł uczestnikom warsztatu zaprojektować osobistą zmianę w sposobie sprawowania funkcji dyrektora szkoły.  Zmiana osobista daje przedsmak większej zmiany, którą w swoich placówkach zainicjują dyrektorzy podczas studiów.   

Na warsztacie zatytułowanym Jak uczniowie uczą się w mojej szkole?, prowadzonym przez Martę Hołub, uczestnicy rozmawiali o tym, czym według  nich jest dobre uczenie się. Wskazywali na rozmaite aspekty tego  procesu (m.in. na własny rozwój oraz przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie). Obie grupy wypracowały listę dobrego uczenia się – listę takich elementów, które zaobserwowane w danej klasie pozwolą nam stwierdzić, że zachodzi proces uczenia się uczniów. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby stworzyć takie listy razem ze swoimi radami pedagogicznymi, bo to jest świetny sposób na uwspólnienie myślenia nad uczeniem się oraz podjęcia pierwszych kroków do zmiany. Rozmawiali także w grupach jakie mogą być kolejne działania w szkole i w jaki sposób je monitorować.

Przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów to nazwa warsztatu prowadzonego przez Joannę Walczak. Nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że jeżeli  szkoła ma dobrze działać w coraz trudniejszm i stawiającym wiele wyzwań otoczeniu, potrzebuje sprawnie działających liderów - przywódców, którzy niezależnie od stanowiska zajmowanego w hierarchii oświatowej, powinni przejawiać wysokie poczucie odpowiedzialności za szkołę i kształtowanie korzystnych warunków kształcenia, wychodzić naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów, mądrze wspierać pracę i rozwój zawodowy nauczycieli, podejmować strategiczne decyzje co do kierunku rozwoju szkoły, rozumieć szkołę jako społeczność uczących się oraz wykorzystywać wszystkie dostępne środki na rzecz podniesienia jakości i rangi szkoły. Dlatego celem warsztatu było pogłębienie znajomości pojęcia przywództwa, uświadomienie istoty przywództwa w zmianie w szkole oraz  autorefleksja nad własnym przywództwem. Uczestnicy dyskutowali o przywództwie w szkole i jego wyzwaniach inspirowani Vivianne Robinson, która w książce „Przywództwo skoncentrowane na uczniu" przedstawiła wyniki swoich badań w tym temacie. Poddali refleksji własne przywództwo w szkole koncentrując się na istocie  zmian dokonujących się w szkole, które są warunkiem koniecznym skutecznego przywództwa edukacyjnego.

Na zakończenie zjazdu rozmawialiśmy o organizacji pracy w kursie internetowym. Podczas warsztatu uczestnicy poznali zasady pracy przyjęte w kursie internetowym, który stanowi ważny komponent SPLO obok zjazdów, „szkoły jesiennej”, „szkoły letniej”, wizyt partnerskich oraz spotkania poświęconego prezentacji prac dyplomowych. Dyrektorzy zapoznali się z zadaniami uczestnika studiów, mentora oraz kierownika kursu internetowego. Dużo czasu poświęciliśmy na poznanie platformy internetowej, demonstrację przykładowych zadań, sprawozdań, komentarzy mentora.  Dyrektorzy zostali zachęceni do żywego udziału w forum utworzonym dla rocznika 2015.
Rocznik 2015
 
Oto nasi studenci:
 
Agnieszka  Jastrzębska Mielec Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu
Barbara  Ufnal -Budzyła Mętów Zespół Szkół w Mętowie
Monika  Pawłowska Mętów Zespół Szkół w Mętowie
Joanna  Margraf Rosnowo Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
Bożena  Stępniewska-Szewczak Tuchowicz Zespół Szkół w Tuchowiczu
Jolanta  Jędrzejczyk Chrząstowice ZSS przy "ORDIM" w Suchym Borze
Katarzyna  Sokołowska - Kolanek Krasiejów  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie
Ewa  Łysień Sulechów Gimnazjum nr 2
Jarosław Jan  Żejmo Szymanów Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
Anita  Twardosz Bochnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
Małgorzata  Bodzak Czosnów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach
Małgorzata  Orlikowska Małocice Zespół Szkół Publicznych w Małocicach
Wioleta  Cyra-Bazal Półczno  Zespół Szkół im.  TOW „Gryf Pomorski” w Półcznie
Izabela  Łypaczewska Giebło Szkoła Podstawowa w Gieble
Katarzyna  Jonkisz Alwernia Zespół Szkół nr 2
Bożena  Kirc Wróblowice Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach
Małgorzata  Wyżlic Lublin Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Skrzydła w Lublinie
Bożena Ewa Kaczyńska Lublin Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Skrzydła w Lublinie
Hanna Kowalska GNIEZNO Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera
Aleksandra  Szymura Lyski Gimnazjum im. Antoniego Tomiczka w Lyskach
Barbara  Krawczyk-Podlecka Tuszyn Szkoła Podstawowa nr 2
Hanna  Barejko Osieck Zespół Szkół w Osiecku
Barbara  Dobosz Mrozy Szkoła Podstawowa im. Romualda Tragutta w Mrozach
Alina  Sławkowska Paterek  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku
Małgorzata  Juraszek Pietrzykowice Zespół Szkół w Pietrzykowicach
Teresa  Raczyńska Nowe Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem
Agnieszka  Kunicka Trójca Szkoła Podstawowa

im. Osadników Wojskowych w Trójcy
Małgorzata   Wiśniewska Warszawa TSG im. Jana Pawła II
Aneta  Pasek Wieliczka Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Jolanta  Kitlińska Wieliczka Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Celina  Zwolak Łabunie Szkoła Podstawowa w Łabuniach
Iwona  Guzicka Gliwice Zespół Szkół FILOMATA
Mariola  Bartoś Gliwice Zespół Szkół FILOMATA
Elżbieta Bodys Łabunie Szkoła Podstawowa w Łabuniach
Monika Stachowska Bielawa Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Monika Gawin Koszalin Gimnazjium nr 5 im. UNICEF

Do zobaczenia na platformie!

Marta Hołub, Joanna Walczak, Bogumiła Wiatrak, Agnieszka Świeczka