Wrocławskie spotkanie absolwentów SPLO


Absolwenci SPLO z okolic Wrocławia spotkali się, aby porozmawiać o rozwijaniu uczenia się i nauczania w szkołach w regionie oraz o praktyce spaceru edukacyjnego.

Spacer Edukacyjny to jedna z praktyk pracy nauczycieli, którą kieruje Aleksandra Mikulska dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu, konsultantka SPLO. Rada pedagogiczna określa obszar wymagający poprawy i sporządza wytyczne do obserwacji. Zespół nauczycieli „idzie na spacer” po lekcjach, obserwuje tendencje, sporządza raport i przedstawia go pozostałym nauczycielom.

Cele spotkania:

 • Podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami ze Spaceru Edukacyjnego w placówkach.
 • Zaplanowanie konferencji regionalnej.

 Okazało się, że SE jest w naszych szkołach na różnych poziomach zaawansowania. Są już szkoły po całym „cyklu” SE (spotkanie rady, spacer, wyniki, wnioski do dalszej pracy), szkoły po spacerze,  a przed wyciągnięciem wniosków, szkoły, gdzie tworzy się zespół, szkoli RP i przygotowuje grunt.

Problemy, które spotykamy:

 1. Jak przełamać opór nauczycieli przed otwieraniem drzwi?
 2. Problemy w tworzeniu wskaźników, obserwacji i opracowywaniu wyników.
 3. Organizacyjne  przy szkole pracującej na jedną zmianę trudno „uwolnić” w jednym czasie więcej nauczycieli, by odwiedzili równocześnie więcej lekcji.
 4. Jak wykorzystywać wnioski z SE do dalszej pracy.

Podsumowując doszliśmy do wniosku, że tytułem następnej konferencji będzie „Spacer edukacyjny, ale co z tego?”.  Chcemy na niej omówić, jak SE pomaga poprawić uczenie się uczniów, położyć nacisk, na to, jak pracować dalej z wnioskami z realizacji tej praktyki. W związku z tym ustaliśmy, że na konferencji  wrocławskiej w maju bardzo potrzebujemy warsztatów rozwijających umiejętności obserwacji (ustalanie obszaru, tworzenie wskaźników, oddzielanie faktów od interpretacji) i pracy z RP z wnioskami ze SE.

Zależy nam też na możliwości przeszkolenia nie tylko lidera, ale jeszcze innych członków zespołu ds. SE. Ustaliliśmy też, że jesteśmy gotowi ponieść koszty dodatkowego uczestnictwa w konferencji (z naszych szkolnych funduszy na doskonalenie).

Bardzo czekamy na wykład Danuty Sterny na temat OK, żeby podkreślać połączenie SE z OK (SE wzmacniamy OK). Podczas warsztatów będziemy się też dzielić w grupach doświadczeniami i wypracowywać rekomendacje. Dyrektorzy będą pracować osobno – bo porównanie punktu widzenia n-li i dyrektorów przynosi bardzo ciekawe wnioski (czego doświadczyliśmy m.in. na konferencji w listopadzie).

Dodatkowo pamiętamy o platformie SE. Praktykujemy – środowe spotkania  na platformie – czyli w środy zaglądamy na platformę i  bierzemy udział w wymianie refleksji.

Uczestnicy spotkania we Wrocławiu:

 1. Marta Hołub – dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu, trener CEO, dyrektor konsultant SPLO
 2. Aleksandra Mikulska – dyr. SP nr  8  we Wrocławiu, trener CEO, dyrektor konsultant SPLO, opiekun praktyki Spacer Edukacyjny CEO
 3. Urszula Opłocka – dyr. SP nr 61 we Wrocławiu trener CEO, dyrektor konsultant  SPLO
 4. Barbara Rotte  dyr. SP nr 118  we Wrocławiu, SPLO
 5. Mariusz Rusinek – dyr.  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 we Wrocławiu, SPLO
 6. Irena Sienkiewicz-Szyperska  dyr. SP nr 3 we Wrocławiu, SPLO
 7. Joanna Sinicka – dyr. SP nr 90 we Wrocławiu, trener CEO, SPLO
 8. Marzanna Wolska –  dyr. Gim. nr 24 we Wrocławiu, SPLO
 9. Halina Godlewska –  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 we Wrocławiu, SPLO
 10. Dorota Wójcik-Hetman Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu, SPLO
 11. Anna Szanin – SP nr 9 we Wrocławiu, SPLO

Nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Ewa Młodożeniak – dyr. SP nr 78 we Wrocławiu, SPLO
 2. Elżbieta Moryc –  dyr. SP nr 82 we Wrocławiu, trener CEO, SPLO
 3. Izabela Wojtycka  dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, SPLO

tekst: Aleksandra Mikulska