Zapraszamy na Sympozja "Dyrektor i Rada Pedagogiczna"


Stałe zaangażowanie dyrektora szkoły i skupienie jego uwagi na uczeniu się i nauczaniu jest głównym czynnikiem mającym wpływ na jakość pracy szkoły. Skuteczność dyrektora zależy w dużej mierze od jakości współpracy między nim a radą pedagogiczną - umiejętności stworzenia atmosfery sprzyjającej wymianie przez nauczycieli doświadczenia na temat skuteczności ich własnego nauczania. Dla wielu dyrektorów ta interakcja jest przedmiotem stałej troski i jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Dyrektor często spotyka się z postawami negatywnymi, niechętnymi, a nawet wrogimi wobec jakiejkolwiek zmiany.

 

Program Sympozjum skierowany jest do dyrektorów i wicedyrektorów. Koncentruje się on na budowaniu relacji i poprawieniu komunikacji pomiędzy dyrektorem i radą pedagogiczną  jako całością, a także dyrektorem i poszczególnymi nauczycielami. W trakcie sympozjów dyrektorzy skupią się również na przejawach tej współpracy, czyli na procesie nauczania i uczenia się uczniów i jego najbardziej efektywnych podstawach - strategiach oceniania kształtującego.

 

Dyrektorów, którzy chcą poznać odpowiedź na pytanie, jak uczynić z nauczycieli sojuszników zapraszamy na dwuetapowe sympozjum przygotowane przez dyrektorów szkół – konsultantów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, które będzie poświęcone strategii komunikacji z „trudnym” nauczycielem itrudną” radą pedagogiczną.

Terminy spotkania:

  • 21 października 2016 (pierwsze spotkanie)
  • 10 marca 2017 (drugie spotkanie)

Na Sympozja DiRP zapraszają dyrektorzy konsultanci Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty - absolwenci SPLO współtworzący program studiów.

miejsce

dyrektor konsultant

adres e-mail

miejsce sympozjum

koszt

Lublin

Renata Bielecka

 renata.bielecka@ceo.org.pl

Bursa Szkolna nr 3

Weteranów 3

20-400 Lublin

450 zł*

(możliwość płatności

w dwóch ratach)

Zofia Steć

 zofia.stec@ceo.org.pl

Wrocław

Aleksandra Mikulska

aleksandra.mikulska@ceo.org.pl

Hotel Sofia

ul. Piłsudskiego 104

50-014 Wrocław

Marta Hołub

marta.holub@ceo.org.pl

Malbork

Beata Kacprowicz

beata.kacprowicz@ceo.org.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. S. Hadyny 18

82-200 Malbork

* Dla dyrektorów nieposiadających stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego do powyższej opłaty należy doliczyć 23% VAT.

 

Zgłoszenia można dokonać:

1. poprzez prawidłowe wypełnienie formularza

lub

2. poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa u organizatora (do pobrania)

Więcej informacji można uzyskać u dyrektora konsultanta w każdym z planowanych miejsc sympozjum.