Zespół Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty gotowy na inaugurację.


W ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze nad programem dla nowego, X już rocznika wspólnie pracowali dr Jacek Strzemieczny i prof. Jan Potworowski - pomysłodawcy SPLO wraz z kierowniczką merytoryczna SPLO Laurą Piotrowską oraz dyrektorami szkół - konsultantami, którzy opracowują i prowadzą warsztaty dla słuchaczy.

 

W nowym programie jak zwykle położyliśmy nacisk na poprawianie jakości pracy szkół i współpracy w gronie pedagogicznym pod kątem zwiększania efektów pracy uczniów. W nadchodzącej edycji zajmiemy się też zwiększaniem roli ucznia w uczeniu się i nauczaniu poprzez pracę nad rozwijaniem elementów oceniania kształtującego - celów lekcji i kryteriów sukcesu, pytań, informacji zwrotnej.  Jak zwykle będziemy dyskutować o istocie uczenia się, przywództwie edukacyjnym i dzieleniu się przywództwem oraz mechanizmach i narzędziach ułatwiających uczniom uczenie się - a to wszystko z perspektywy dyrektora i jego roli jaką odgrywa w szkole.

 

W najnowszej edycji mentorzy będą kursu internetowego jeszcze bliżej współpracować  ze słuchaczami i wspierać ich w realizacji zadań praktycznych oraz w przygotowaniu pracy dyplomowej.

 

Kandydatów do SPLO zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem.