Zmiany w obszarze uczenia się i nauczania - jak to zrobić?


Tegoroczni absolwenci Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty wzięli na warsztat swoich zmian w szkołach elementy oceniania kształtującego - cele lekcji, informację zwrotną i NaCoBeZU. Dyrektorzy pracowali również nad takimi zmianami w swoich radach pedagogicznych, które zmieniają kulturę organizacyjną szkoły i skupiają się na świadomym organizowaniu procesu uczenia się. Zachęcamy do zapoznania się z

 

dobrymi praktykami absolwentów