18 Czerwca 2015


Zdaniem uczestniczących w niej dyrektorów "Szkoła Letnia to pracowicie spędzony czas, który porządkuje wiedzę na temat przeprowadzenia zmiany w procesie uczenia uczniów".

18 Czerwca 2015


Elitarne grono liderów oświaty powiekszyło się -  dołączyło do nich 34 słuchaczy Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty rocznika 2013, którzy w dniach 15-16 czerwca 2015 roku obronili swoje prace dyplomowe.

15 Czerwca 2015


Podczas spotkania absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO) podsumowaliśmy 6 edycji studiów, rozmawialiśmy na tematy kluczowe dla rozwoju szkoły, oraz wytaczaliśmy kierunki dalszego wspierania absolwentów SPLO w ramach programu Szkoła Ucząca Się

31 Marca 2015


Tylko wtedy gdy obecna jest tam wizja, misja i wartości podzielane przez wszystkich członków społeczności. Za nami IV zjazd słuchaczy SPLO rocznika 2013.

Strony