04 Czerwca 2012


Najważniejszą korzyścią z wprowadzonej przeze mnie zmiany była zmiana mentalna moich nauczycieli – mówi Janina Grzecznowska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim.

04 Czerwca 2012


Podczas diagnozy naszej szkoły uczniowie ostro skrytykowali lekcje, stwierdzili, że są nieciekawe i nie motywują ich do pracy. 

04 Czerwca 2012


Chcę aby moje gimnazjum było przykładem szkoły otwartej na potrzeby uczniów, rodziców, środowiska – mówi Dorota Gnych, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Polkowicach.

04 Czerwca 2012


Aleksandra Mikulska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu wprowadziła obserwacje koleżeńskie lekcji pragnąc doprowadzić do uzyskania jednolitych, wysokich standardów każdej lekcji.

Strony