03 Czerwca 2012


Umiem zarażać innych do zmian – stwierdziła Małgorzata Trybek z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie, która w swojej szkole wprowadziła elementy oceniania kształtującego.

30 Maja 2012


43 dyrektorów i wicedyrektorów szkół skończyło w 2012 roku Studia Podyplomowe Liderów Oświaty. 2 czerwca, podczas ostatniego zjazdu prezentowali swoje prace dyplomowe opisujące zmiany, jakich dokonali w swoich szkołach.

17 Maja 2012


„Lekcje z OK!” To tytuł i motto zmiany wdrażanej w mojej szkole – pisze Alina Mazoń, dyrektorka szkoły podstawowej w Lubojnie, kończąca w tym roku Studia Podyplomowe Liderów Oświaty. Efekty zmiany są większe od zakładanych.

21 Marca 2012


Rocznik 2010 rozpoczął już wdrażanie zmiany w szkołach. Słuchacze z rocznika 2011 wzmacniają swoje umiejętności przywódcze, poznają metody badania jakości pracy szkoły oraz zasady dobrego nauczania. 17-18 marca w Collegium Civitas odbyły się kolejne zjazdy Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

Strony