21 Marca 2012


Rocznik 2010 rozpoczął już wdrażanie zmiany w szkołach. Słuchacze z rocznika 2011 wzmacniają swoje umiejętności przywódcze, poznają metody badania jakości pracy szkoły oraz zasady dobrego nauczania. 17-18 marca w Collegium Civitas odbyły się kolejne zjazdy Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty.

02 Listopada 2011


- Zbyt często zwracamy uwagę na stronę organizacyjną, techniczną zmiany, a zbyt mało uwagi poświęcamy relacjom międzyludzkim, emocjom i postawom. Jeśli dyrektor chce wprowadzić zmianę, która będzie głęboka i trwała musi zadbać o relacje w szkole –twierdzi prof. Rudi Schollaert, który dla słuchaczy SPLO wygłosił wykład i poprowadził warsztaty w dniach 29-30 października w Warszawie

30 Października 2011


- Miałam wrażenie, że stoję w miejscu. Jako dyrektor, jako nauczyciel, jako pedagog. Mam nadzieję znaleźć tutaj podpowiedź, co mogę zmienić w mojej szkole – twierdzi Ilona Dziuba, dyrektor szkoły z Wieliczki, która zdecydowała się zostać słuchaczem Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. W dniach 29-30 października odbył się pierwszy zjazd SPLO rocznika 2011. To już piąta edycja naszych studiów!

24 Października 2011


Spojrzenie na ocenianie kształtujące przez pryzmat strategii, a nie tylko elementów OK, metoda coachingu grupowego, jako sposób na rozwiązywanie problemów w szkole, rozwiązania stosowane w innych szkołach, w tym angielskich – to najważniejsze, zdaniem absolwentów SPLO, korzyści wyniesione ze spotkania w Konstancinie. W dniach 21-22 października spotkaliśmy się w gronie absolwentów SPLO już po raz drugi.

Strony