Informacje


Uczestnicy 

Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. 

 

W trakcie studiów słuchacze: 

 • biorą udział w wykładach i warsztatach, skorzystają z materiałów przygotowanych przez ekspertów edukacyjnych,
 • uczestniczą w czterech dwudniowych zjazdach* oraz czterech trzydniowych spotkaniach warsztatowych**, podczas których pracują w stałych grupach koleżeńskich (10 – 14 osobowej) lub seminaryjnych (5 – 7 osób), co  umożliwia zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, pomagającego dzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami nad własną pracą i przyjętym modelem zarządzania oraz przywództwa edukacyjnego,

 • uczestniczą w kursie internetowym oraz w spotkaniach on-line w małej grupie seminaryjnej, wspierani przez mentora poddają refleksji swoje plany i działania,

 • odbywają wizytę koleżeńską w szkole innego słuchacza studiów,

 • przeprowadzają zmianę dotyczącą organizacji pracy dyrektora, zmniejszającą jego obciążenie oraz przeprowadzają zmianę w szkole z intencją poprawy uczenia się uczniów

 • podsumowują swoje działania i przedstawiają je w formie prezentacji innym słuchaczom.

Program studiów obejmuje 320 godzin dydaktycznych. 

 

* Podczas dwudniowych zjazdów weekendowych w Warszawie zajęcia odbywają się w salach Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki, a słuchacze indywidualnie organizują i finansują nocleg i wyżywienie. ** Podczas spotkań warsztatowych zapewniamy jako organizatorzy w jednym miejscu: sale, noclegi, wyżywienie, i zwykle także dojazd z centrum Warszawy na miejsce spotkania.

 

Harmonogram edycji 2021 - 2022

4-6 luty 2021  Spotkanie zdalne (zamiast spotkania warsztatowego)
4-6 marca 2021  Spotkanie zdalne (zamiast zjazdu w Warszawie)
1-4 lipca 2021  Letnia Szkoła SPLO (spotkanie warsztatowe)
2-3 października 2021  Zjazd w Warszawie 
18-20 listopada 2021  Spotkanie warsztatowe
29-30 stycznia 2022 Zjazd w Warszawie 
19-20 marca 2022 Zjazd w Warszawie 
30 czerwca - 2 lipca 2022 Letnia Szkoła SPLO (spotkanie warsztatowe)

 

Od lutego 2021 do maja 2022 trwa także kurs internetowy, w ramach którego odbywają się spotkania zdalne w małej grupie seminaryjnej.

 

Harmonogram edycji 2022 - 2023 (I semestr)

3-5 marca 2022  Spotkanie warsztatowe
2-3 kwietnia 2022  Zjazd w Warszawie 
między 29 czerwca a 3 lipca 2022  Letnia Szkoła SPLO (spotkanie warsztatowe)

 

 

Dyplom:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;

 • aktywny udział w zjazdach, spotkaniach warsztatowych oraz spotkaniach on-line

 • przygotowanie i przedstawienie w grupie koleżeńskiej prezentacji inicjatywy zmiany poprawiającej uczenie się uczniów (równoważnik pracy dyplomowej)

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 

 

  Szczegółowych informacji udziela

  koordynatorka SPLO - Anna Dojer

  anna.dojer@ceo.org.pl

  www.lideroswiaty.pl

  tel. 22 622 00 89 wew. 112, 660 248 617