Informacje


Uczestnicy 

Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. 

 

W trakcie studiów słuchacze: 

 • biorą udział w wykładach i warsztatach, skorzystają z materiałów przygotowanych przez ekspertów edukacyjnych,
 • uczestniczą w czterech dwudniowych zjazdach oraz czterech trzydniowych spotkaniach warsztatowych*, podczas których pozostaną w stałej grupie koleżeńskiej dyrektorów (10 – 14 osobowej), co  umożliwi zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, pomagającego dzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami nad własną pracą i przyjętym modelem zarządzania oraz przywództwa edukacyjnego,

 • uczestniczą w kursie internetowym oraz w spotkaniach on-line w małej grupie seminaryjnej, wspierani przez mentora poddadzą refleksji swoje plany i działania,

 • odbędą wizytę koleżeńską w szkole innego słuchacza studiów,

 • przeprowadzą zmianę dotyczącą organizacji pracy dyrektora, zmniejszającą jego obciążenie oraz przeprowadzą zmianę w szkole z intencją poprawy uczenia się uczniów

 • podsumowują swoje działania i przedstawia je w formie prezentacji innym słuchaczom.

   

Harmonogram bieżącej edycji

Studia rozpoczęły się w lutym 2021 r. i trwają 3 semestry. Program studiów obejmuje 320 godzin dydaktycznych. 

Terminy zjazdów do końca 2021:

4-6 luty 2021  Trzydniowe spotkanie zdalne
4-6 marca 2021  Trzydniowe spotkanie zdalne
1-4 lipca 2021  Czterodniowa Letnia Szkoła SPLO/Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów
2-3 października 2021  Dwudniowy zjazd w Warszawie 
19-21 listopada 2021  Trzydniowe spotkanie warsztatowe w Wildze*

*lub w innym ośrodku w pobliżu Warszawy

Od lutego 2021 trwa także kurs internetowy, w ramach odbywają się spotkania zdalne w małej grupie seminaryjnej.

 

Dyplom:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;

 • aktywny udział w zjazdach, spotkaniach warsztatowych oraz spotkaniach on-line

 • przygotowanie i przedstawienie w grupie koleżeńskiej prezentacji inicjatywy zmiany poprawiającej uczenie się uczniów (równoważnik pracy dyplomowej)

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 

 

  Szczegółowych informacji udziela

  koordynatorka SPLO - Anna Dojer

  anna.dojer@ceo.org.pl

  www.lideroswiaty.pl

  tel. 22 622 00 89 wew. 112