Informacje


Podczas studiów staramy się rozwijać kompetencje przywództwa edukacyjnego określane jako umiejętność koncentracji pracy szkoły na nauczaniu i wychowaniu. Dbamy, aby uzyskiwane przez słuchaczy kompetencje były dla każdego ich uczestnika jak najbardziej praktyczne. Słuchacze poznają koncepcje związane z przywództwem edukacyjnym, otrzymują narzędzia pomagające w prowadzeniu szkoły.

W edycji 2020/2022 specjalny nacisk zostanie położony na szkolne kształcenie kompetencji kluczowych. Tym tematom poświęcone będą wykłady uznanych ekspertów, interaktywny kurs internetowy oraz zajęcia seminaryjne i warsztatowe prowadzone wyłącznie przez doświadczonych dyrektorów będących absolwentami wcześniejszych roczników studiów SPLO. 

 

Studia SPLO wzmacniają poczucie sensu pracy dyrektora w konkretnej placówce, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu. Przyjmujemy założenie, że każdy dyrektor i każda dyrektorka szkoły mają unikalną osobowość, inną historię własnej kariery zawodowej i różne warunki pracy w swojej placówce.  

 

W trakcie studiów słuchacze biorą udział w trzech trzydniowych spotkaniach warsztatowych i w kursie internetowym. Ponadto uczestniczą w spotkaniach stałej grupy koleżeńskiej dyrektorów (10 – 14 osobowej), co  umożliwia zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, pomagającego dzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami nad własną pracą

i przyjętym modelem zarządzania oraz przywództwa edukacyjnego. 

 

 

Informacje

koordynatorka SPLO - Anita Nogal

anita.nogal@ceo.org.pl

www.lideroswiaty.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 112