Informacje


W związku z sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o przesunięciu na luty 2021 rozpoczęcia studiów, pierwotnie planowanego na grudzień 2020. Przygotujemy się także na ewentualność prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

 

Uczestnicy 

Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. 

 

W trakcie studiów słuchacze: 

 • biorą udział w wykładach i warsztatach, skorzystają z materiałów przygotowanych przez ekspertów edukacyjnych,
 • uczestniczą w czterech dwudniowych zjazdach oraz czterech trzydniowych spotkaniach warsztatowych*, podczas których pozostaną w stałej grupie koleżeńskiej dyrektorów (10 – 14 osobowej), co  umożliwi zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, pomagającego dzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami nad własną pracą i przyjętym modelem zarządzania oraz przywództwa edukacyjnego,

 • uczestniczą w kursie internetowym oraz w spotkaniach on-line w małej grupie seminaryjnej, wspierani przez mentora poddadzą refleksji swoje plany i działania,

 • odbędą wizytę koleżeńską w szkole innego słuchacza studiów,

 • przeprowadzą zmianę dotyczącą organizacji pracy dyrektora, zmniejszającą jego obciążenie oraz przeprowadzą zmianę w szkole z intencją poprawy uczenia się uczniów

 • podsumowują swoje działania i przedstawia je w formie prezentacji innym słuchaczom.

Harmonogram

Studia rozpoczynają się w lutym 2021 r. i trwają 3 semestry. Program studiów obejmuje 320 godzin dydaktycznych. 

 

Terminy zjazdów w roku szkolenym 2020/2021:

luty 2020 Trzydniowe orientacyjne spotkanie warsztatowe w Wildze
luty/marzec 2021  Inauguracyjny dwudniowy zjazd w Warszawie
lipiec 2021  Trzydniowa Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów
październik 2021  Dwudniowy zjazd w Warszawie 
listopad/grudzień 2021  Trzydniowe spotkanie warsztatowe w Wildze

 

* W związku z sytuacją epidemiczną organizacja studiów - terminy i formy spotkań - może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Dyplom:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;

 • aktywny udział w zjazdach, spotkaniach warsztatowych oraz spotkaniach on-line

 • przygotowanie i przedstawienie w grupie koleżeńskiej prezentacji inicjatywy zmiany poprawiającej uczenie się uczniów (równoważnik pracy dyplomowej)

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 

 

  Szczegółowych informacji udziela

  koordynatorka SPLO - Anna Dojer

  anna.dojer@ceo.org.pl

  www.lideroswiaty.pl

  tel. 22 622 00 89 wew. 112