Chcę tworzyć kulturę uczenia sięChcę aby moje gimnazjum było przykładem szkoły otwartej na potrzeby uczniów, rodziców, środowiska. Tworzyło swoją kulturę i tradycje, gdzie wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice uczą się czego wynikiem jest poprawienie jakości nauczania – mówi Dorota Gnych, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, która wprowadziła w swojej szkole zmianę polegająca na wdrożeniu dwóch elementów oceniania kształtującego: celów lekcji i kryteriów oceniania.


Dlaczego taka zmiana: brak rezultatów

Pracujemy w trudnym środowisku. Nasi uczniowie pochodzą w dużej mierze z rodzin rozbitych i patologicznych. Podejmujemy działania, które mają wspomagać naszych podopiecznych. Organizowane są dodatkowe zajęcia, przygotowywane specjalne programy, jednak nadal zaangażowanie uczniów i osiągane przez nich wyniki nie są zadowalające.

Moje grono pedagogiczne jest młode i stale poszukujemy sposobu jak dotrzeć skutecznie do ucznia, dlatego uznałam, że Ocenianie Kształtujące to coś dla nas


 

Co się sprawdziło: stałe monitorowanie

Kluczowymi działaniami w zmianie były szkolenia, które pozwoliły nauczycielom poznać ocenianie kształtujące, wybór tylko dwóch elementów ok i spokojne wdrażanie na zajęciach edukacyjnych w wybranych klasach. Ważnym incydentem, w tak realizowanym projekcie, jest monitorowanie podejmowanych działań. W mojej szkole to przyniosło skutek.


 

Rezultaty: uczniowie mówią, że jest łatwiej

Uczniowie twierdzą, że jest im łatwiej przygotować się do zajęć, choć nie zawsze ma to odzwierciedlenie w ocenach. Nauczyciele odwołują się do celów lekcji i nacobezu, jednak nie dla każdego ucznia jest to równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za proces uczenia się. Część uczniów widzi wdrażane elementy OK, jako zwiększenie motywacji do nauki oraz wsparcie w ich rozwoju.


 

Co dalej: OK SUS i wspólne pisanie konspektów

W marcu 2012 roku rozpoczęliśmy pracę w półtorarocznym programie Ocenianie Kształtujące w Szkole uczącej się. Zaplanowałam także wspólne pisanie przez nauczycieli konspektów lekcji 9spotkanie w parach raz w miesiącu). Będę też stale monitorować wdrażanie zmiany.

 

Dorota Gnych, Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, Ocenianie kształtujące – pomoc w uczeniu się

 

Opracowanie Magdalena Pater

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zmianami w szkołach przeprowadzonych przez słuchaczy SPLO. Linki znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Zobacz także”