Dyrektorzy SPLO stawiają na OK


W dniach 1-3 czerwca odbył się ostatni zjazd słuchaczy SPLO rocznika 2010. Przez półtora roku poszerzali swoje horyzonty, ucząc się jak stać się szkolnym liderem nauczania. Przygotowywali i wprowadzali zmianę, która w znaczący sposób powinna przyczynić się do poprawy jakości nauczania i uczenia się.

Większość naszych słuchaczy postawiła na ocenianie kształtujące. Dzięki naszym studiom wiedzą już, że jest to ocenianie pomagające uczniom uczyć się. OK sprawia, że uczniowie stają się świadomymi uczestnikami procesu uczenia się, wiedząc czego i jak mają się uczyć. Pomagają im w tym cele lekcji przedstawiane przez nauczyciela, kryteria sukcesu (czyli to, na co powinni zwracać szczególną uwagę - w języku OK, określamy to mianem nacobezu) oraz czteroelementowa informacja zwrotna.

Nasi dyrektorzy z sukcesami wprowadzili w swoich szkołach OK-obserwacje, czyli koleżeńskie obserwacje lekcji. Polegają one na wzajemnym obserwowaniu przez nauczycieli lekcji i wyciąganiu wniosków dotyczących procesu nauczania. Dzięki wzajemnym obserwacjom nauczyciele uczą się od siebie nawzajem, dzielą się swoimi pomysłami i wspólnie doskonalą swój warsztat pracy.

Inspiracją naszych słuchaczy było także spotkanie z wykładowcami z Teachers College Columbia University. Profesorowie Tom Corcoran i Bill Stroud, podczas letniego zjazdu SPLO odbywającego się tradycyjnie na przełomie czerwca i lipca w Ustroniu, opowiedzieli nam o spacerach edukacyjnych (learning walks). Spacer to narzędzie, które pozwala nam zobaczyć, jak naprawdę wygląda nauczanie w naszej szkole. Nie służy ocenianiu, ale pomaga wypracować rozwiązanie problemu.

W tym roku, spośród 43 prac dyplomowych, wyróżniliśmy siedem. Ich szczegółowe opisy można przeczytać po kliknięciu na poszczególne tytuły.

  1. Dorota Gnych, Wdrażanie elementów oceniania kształtującego
  2. Janina Grzecznowska, Obserwacje koleżeńskie są OK.
  3. Aleksandra Mikulska, Obserwacja koleżeńska drogą do jednolitych, wysokich standardów każdej lekcji
  4. Dorota Pintal, Oceniam kształtująco
  5. Beata Prus, Szałowe, ulubione, pasjonujące, emocjonujące, radosne lekcje sposobem na sukces szkoły
  6. Małgorzata Trybek, Elementy oceniania kształtującego sposobem na poprawę efektywności nauczania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie
  7. Anna Żarnowska, Dobra lekcja w centrum pracy szkoły

Koniec studiów to nie koniec pracy. asi słuchacze zdają już sobie sprawę, że ich praca nigdy się nie kończy, bo szkoła musi stać się organizacją uczącą się. Musi się cały czas rozwijać, ewaluować, doskonalić metody nauczania wspierające proces uczenia się. Piszą o tym w swoich pracach dyplomowych.