Dzieje się!


Dzieje się!!! Nauczyciele wdrażają elementy OK nie tylko w wybranych przez nas klasach. Okazało się, że zmiana ta spontaniczne przelała się na pozostałe oddziały. Wykorzystywane są metody i formy wspomagające OK takie jak: metodniki, patyczki, obserwacja koleżeńska, rozmowy w parach, festiwal talentów i wiele innych związanych z motywowaniem uczniów do uczenia się - pisze Alina Mazoń, dyrektorka szkoły podstawowej w Lubojnie, woj. śląskie

„Lekcje z OK!” To tytuł i motto zmiany wdrażanej w mojej szkole. Wprowadzamy trzy elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, pytanie kluczowe, nacobezu (kryteria sukcesu, czyli na co będziemy zwracać szczególną uwagę ucząc się danych zagadnień). Pozostałe elementy oceniania kształtującego stosuje grupa nauczycieli korzystająca z kursu pt. Ocenianie kształtujące realizowanego w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI).


Uczniowie są aktywni i bardziej zaangażowani na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych, akcjach charytatywnych itp. Domagają się od nauczycieli celów lekcji i nacobezu. Rodzice zaś częściej korzystają z godzin konsultacji a rozmowy z nauczycielami są konstruktywne dla obu stron. Poprawił się klimat w kontaktach uczeń- nauczyciel, nauczyciel – rodzice, nauczyciel- nauczyciel.


Ważnym dla mnie pozytywnym symptomem zmiany jest to, że moi nauczyciele wreszcie zaczęli się między sobą twórczo komunikować. Nad tym elementem pracowałam już od dłuższego czasu ,ale zmiana „Lekcje z OK!” decydowanie przyspieszyła i usprawniła komunikację między nauczycielami. Wszyscy na nowo uświadomili sobie, że lekcje w szkole są bardzo ważne.

 

Alina Mazoń

 

Alina Mazoń, dyrektorka szkoły podstawowej w Lubojnie, woj. śląskie jest jedną z 42 osób kończących Studia Podyplomowe Liderów Oświaty. Podczas studiów zaprojektowała i wdrożyła zmianę w swojej szkole, która powinna wpłynąć na efekty uczenia się i nauczania. Z jej relacji wynika, że tak już się dzieje.

Dyrektorko i dyrektorze! Rekrutacja na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty już trwa. Wystarczy wypełnić formularz.