II Zjazd Absolwentów SPLO – Będę coachem!


Spojrzenie na ocenianie kształtujące przez pryzmat strategii, a nie tylko elementów OK, metoda coachingu grupowego, jako sposób na rozwiązywanie problemów w szkole, rozwiązania stosowane w innych szkołach, w tym angielskich – to najważniejsze, zdaniem absolwentów SPLO, korzyści wyniesione ze spotkania w Konstancinie. W dniach 21-22 października spotkaliśmy się w gronie absolwentów SPLO już po raz drugi.

Nasi absolwenci bardzo sobie chwalili wystąpienie Danuty Sterny dotyczące oceniania kształtującego. Doceniali możliwość przypomnienia sobie technik OK, które przecież wszyscy znają, ale… Czy stosują? Wielu z nich mówiło, że to spotkanie pozwoliło im zastanowić się nad stanem oceniania kształtującego w ich szkole.

- Wprowadzę w mojej szkole listy z podziękowaniem dla rodziców za sukcesy dziecka – stwierdziła jedna z dyrektorek po spotkaniu z profesorem Janem Potworowskim, który opowiadał o szkołach w Anglii.

Drugiego dnia spotkania nasi absolwenci poznawali metodę coachingu grupowego. Dla wielu okazała się ona najważniejszą inspiracja wyniesioną ze zjazdu. – Cieszę się, że poznałam metodę, która może wpłynąć na scalenie grona, skupienie ich na rozwiązywaniu problemów, bez wzajemnych oskarżeń i pouczeń – mówiła jedna z uczestniczek warsztatu.

Z czym wyjeżdżacie? Zapytała na koniec uczestników zjazdu Danuta Sterna. Oto jakie odpowiedzi otrzymała: z dużą porcją energii, z zastrzykiem inspiracji, z nowością w postaci coachingu…. Więcej spisanych wrażeń znajdziecie w załączniku Z czym wyjeżdżamy?

Magda Pater