Łączenie dowodów i wyników badań z motywacją, czyli PAPA 2011


- Przeglądając tysiące badań doszliśmy do wniosku, że pewne strategie nauczania działają w różnych szkołach, społeczeństwach, kulturach, na różnych lekcjach z różnymi uczniami. Działają zawsze i mają znaczenie - mówił prof. Tom Corcoran z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku na wykładzie rozpoczynającym Polsko-Amerykańską Akademię Dyrektorów w Ustroniu, 27 czerwca 2011 roku. - Są to rzeczy, które nauczyciele powinni wprowadzać w swoich klasach i stosować je konsekwentnie - przekonywał. Profesorowie Tom Corcoran i Bill Stroud skupili się na najlepszych metodach nauczania, których skuteczność została potwierdzona dowodami naukowymi. 

- Innowacje w edukacji często oparte są na gustach, a nie na dowodach.

I to się musi zmienić

 

– mówił prof. Tom Corcoran. - Na uczniach w edukacji można testować wszystko, nie ma praw, które to ograniczają. A rolą rządu powinno być wspieranie badań, które pozwolą oprzec programy nauczania na sprawdzonych metodach. - Prof. Tom Corcoran przekonywał uczestników Akademii, że reforma edukacji musi być oparta na faktach i dowodach, podobnie, jak to się dzieje w inżynierii czy medycynie. Taka reforma łączy w sobie badania i praktykę. Wymaga sprawdzonych programów i praktyk, systematycznej ewaluacji stałej aktualizacji oraz nauczycieli ceniących wyniki badań. – Dlaczego nie wykorzystać tego, co działa? – pytał  prof. Tom Corcoran i polecił dyrektorom encyklopedię potwierdzonych dowodami skutecznych metod nauczania, stworzoną przez Uniwersytet Johna Hopkinsa - www.bestevidence.org.

 

A co działa?

  • planowanie lekcji i bloków lekcji

  • pełne wykorzystanie rozpoczęcia lekcji

  • praca uczniów podczas lekcji

  • ocena kształtująca i sprawdzanie rozumienia

  • właściwe zakończenie lekcji

      

- Czas nauczania jest waszym najcenniejszym zasobem i jedynym, nad czym macie kontrolę. Nie powinniście marnować ani minuty - podkreślał prof. Tom Corcoran. - Rozpoczęcie lekcji to jest moment, żeby aktywować posiadaną już przez uczniów wiedzę.

 

O tym, jakie cechy posiadają szkoły, w których stale doskonali się proces nauczania, opowiadał prof. Bill Stroud, drugi wykładowca Akademii, wieloletni dyrektor amerykańskich szkół średnich. Do najważniejszych zaliczył wspólne liderowanie, skoncentrowanie na  nauczaniu i uczeniu się oraz zaangażowanie w ciągłe doskonalenie praktyki zawodowej. – Poprawa zaczyna się wewnątrz – mówił prof. Bill Stroud.

 

Co mogą zrobić liderzy, którzy chcą doskonalić system nauczani i uczenia się w swoich szkołach?

 

Przede wszystkim powinni regularnie mówić o swojej wizji i sposobach jej realizacji. Powinni też przeprowadzać obserwacje w klasie i spacery obserwacyjne, aby dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda nauczanie w szkole oraz stworzyć formalne struktury współpracy nauczycielskiej, dające nauczycielom czas i przestrzeń pozwalającą na rozmowy o praktyce nauczycielskiej. – Jeśli nauczyciele zaczną się doskonalić, to uczniowie też będą coraz lepsi – mówił prof. Bill Stroud. - Moje doświadczenie mówi mi, że młodzi ludzie są zdolni nauczyć się dużo więc