Pierwszy zjazd nowego rocznika VI edycji SPLO za nami.


W weekend, 23 - 25 listopada, sale Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki zapełniły się doświadczonymi, a jednocześnie otwartymi na nowości słuchaczami – przyszłymi Liderami Oświaty.

"Na tych studiach będziemy Państwa wzmacniać w tym, abyście potrafili stworzyć relistyczny pomysł na zmianę kultury pracy grona pedagogicznego i strategię jak ją przeprowadzić" mówił dr Jacek Strzemieczny, Prezez Centrum Edukacji Obywatelskiej podczas wykładu "Dyrektor najważniejszą osobą w systemie edukacji".

Podczas pierwszego zjazdu słuchacze uczestniczyli w wykładach i warsztach dotyczących opowiedzialnego i skutecznego kierowania szkołą, wypracowywali wskaźniki dobrego uczenia się uczniów w swoich szkołach, a także poznali zasady oceniania ksztatujacego.

Prof. Jan Potworowski przedstawił rolę lidera w szkole mówiąc, że: "najważniejszą cechą liderów jest ich zdolność ukształtowania u współpracowników przekonań, wizji, wartości i postaw i zainspirowanie ich w ten sposób. Na drugim miejscu jest planowanie, mierzenie, budżet, kontrola, organizacja - czyli zarządzanie. Czy jakikolwiek z wielkich przywódców zarządzeniami skłonił ludzi, by podążyli za nim? Nie, inspirował ich, motywował, przybliżał im wizję, a więc przewodził im."

słuchacze SPLO rocznik 2012

 

 

Monika Prus