Pracowita wiosna słuchaczy


17-18 marca w Collegium Civitas odbyły się kolejne zjazdy Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Rocznik 2011 spotkał się po raz drugi, natomiast dla rocznika 2010, to był  już ostatni zjazd w siedzibie Collegium Civitas, po półtorarocznej pracy.

Dobra lekcja, czyli jaka


Wszyscy rozpoczęli od wykładu Neurodydaktyka, czyli o nauczaniu przyjaznym mózgowi. Dlaczego uczniowie tracą motywację do nauki?  Dr Marzena Żylińska przedstawiała m.in. cechy dobrej lekcji w świetle badań nad mózgiem.

Mówiła, że dobra lekcja to taka, która:

 • wykorzystuje ciekawość poznawczą,
 • łączy wiedzę kognitywną z emocjami,
 • wykorzystuje aktywność rąk,
 • umożliwia ogólną aktywność,
 • odchodzi od czystej reprodukcji, umożliwia rozwój autonomii,
 • nauczyciel dba o zrozumienie.

Nauczyciel prowadzący dobrą lekcję:

 • bierze pod uwagę zainteresowania uczniów,
 • odchodzi od czysto werbalnego sposobu przekazywania wiedzy,
 • uwzględnia aktualny poziom wiedzy uczniów,
 • umożliwia każdemu uczniowi odniesienie sukcesu,
 • pozwala na ujawnienie się i umożliwia rozwój każdego typu talentu,
 • dostarcza przeżyć.

Na podstawie wykładu słuchacze wpracowali pomysły narzędzi przyjaznych nauczaniu, a potem scenariusze lekcji, które mogą zastosować w swojej szkole. Oto kilka pomysłów: lekcja w terenie, korelacje przedmiotowe, doświadczanie, uczeń asystentem nauczyciela, ćwiczenia przygotowywane przez uczniów, działanie przez sztukę (drama, film, muzyka), ocenianie kształtujące.  

Rocznik 2011 wziął również udział w warsztatach z przywództwa, które prowadził dr Grzegorz Mazurkiewicz. Uczestniczył także w warsztacie dotyczącym samooceny pracy szkoły prowadzonych przez trenera CEO Jarosława Pietrzaka. Warsztat był poświęcony metodom badania jakości pracy szkoły. Prof. Jan Potworowski pracował ze słuchaczami nad procesami efektywnej lekcji, które pozwalają uczniom lepiej się uczyć.

 

Co się już udało?


To był ostatni zjazd rocznika 2010 przed prezentacją projektu dyplomowego , doświadczyli procesu coachingu grupowego a na warsztacie poświęconym zmianie, podsumowywali przebieg jej  wdrażania oraz poddawali refleksji siebie w roli lidera. 


Udało się stworzyć zespół, który chętnie wdraża zmianę. Wypracowaliśmy dowody, po których poznamy czy rzeczywiście OK. wpływa na poprawę efektów nauczania”  - Joanna Markiewicz.


Zmiana jest wdrażana. W szkole „dzieje się”. Spacer obserwacyjny, patyczki, OK obserwacje, zaangażowani nauczyciele, zadowoleni uczniowie” –Alina Mazoń.


Nauczyciele dobrani w pary chodzą do siebie na obserwacje. Ustaliliśmy wspólnie wskaźniki dobrej lekcji pod kątem pracy z uczniem zdolnym” – Aleksandra Mikulska.Co przed nami?


Słuchacze rocznika 2010 spotykają się w dniach 1-3 czerwca w Jachrance. Będą prezentowali swój projekt zmiany i tym samym zakończą studia. A przed słuchaczami rocznika 2011 jak zawsze intensywna i inspirująca Szkoła Letnia SPLO w Ustroniu odbywająca się w dniach 1-5 lipca. Do zobaczenia 

Monika Prus