Świadomi uczniowie i nauczycieleUmiem zarażać innych do zmian – stwierdziła Małgorzata Trybek z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie, która w swojej szkole wprowadziła elementy oceniania kształtującego. Chciała w ten sposób zaktywizować uczniów i nauczycieli, aby ci pierwsi wzięli odpowiedzialność za swoje uczenie się, a drugich zachęcić do doskonalenia się. Dokonała tego dzięki osobistemu zaangażowaniu i metodzie małych kroczków.

 

Dlaczego taka zmiana: zaktywizować ucznia i nauczyciela

Mamy dobrą bazę dydaktyczną szkoły, wykwalifikowaną kadrę, uczniów z nie najgorszymi wynikami sprawdzianu z podstawówki, a mimo to niezadowalające wyniki egzaminów zewnętrznych po gimnazjum. Spora grupa nauczycieli nie chce się doskonalić, wprowadzać zmiany, twierdząc, że ma takie doświadczenie, że już nie musi. Nie czują się odpowiedzialni za słabe wyniki nauczania. Winę upatrują w po stronie ucznia i rodziców. Rodzice często nie potrafią pomóc swoim dzieciom.

W celu zmierzenia się z opisanym problemem zaproponowałam wprowadzenie elementów oceniania kształtującego.

 

Sposób wprowadzenia zmiany

Zmianę rozpoczęliśmy w trzech klasach. Wybraliśmy na początek trzy elementy tj. cele w języku ucznia, nacobezu i informację zwrotną. Ustaliliśmy zasady wprowadzania poszczególnych elementów OK. Cele lekcji będą podawane ustnie lub wywieszone w widocznym miejscu, by móc się do nich odwoływać podczas lekcji, nacobezu w formie pisemnej do każdego testu lub sprawdzianu, informacja zwrotna dla ucznia i rodzica po każdym sprawdzianie oraz raz do roku indywidualna rozmowa wychowawcy z rodzicem na temat postępów dziecka.

 

Co się sprawdziło: osobiste zaangażowanie lidera i metoda małych kroczków

Zmiana nie może być gwałtowna. Lepiej wprowadzać ją małymi kroczkami, mając sprzymierzeńców w gronie. Nie zmuszać, lepiej dyskretnie pokazywać korzyści. Trzeba być otwartym na propozycje, rozwiązania. Podchodzić do wszystkiego spokojnie, ale z przekonaniem. Dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie pomaga to młodym nauczycielom, którzy w takiej atmosferze czują się bezpiecznie, mają odwagę pytać i korzystać z doświadczeń innych. Starsi stażem nauczyciele często wolą najpierw się przyglądać. Trzeba im na to pozwolić, z czasem zauważą korzyści i zaczną modyfikować swoje metody nauczania.

 

Rezultaty: rodzice proszą o OK

Rodzice zapytani o sens pracy z elementami OK, proszą by wszystkich nauczycieli przekonać do stosowania OK, bo widzą, że może to przynieść poprawę w zdobywaniu  wiedzy i umiejętności ich dzieci. Poza tym sami wiedzą, czego dziecko się powinno nauczyć.


Dzieci wiedzą, czego mają się uczyć, co będzie na sprawdzianie, dzięki temu mniej się denerwują. Nauczyciele bardziej świadomie odnoszą się do celów lekcji, bardziej świadomie ją planują i organizują.


Co dalej: OK we wszystkich klasach

W przyszłym roku nie zamierzamy rezygnować z rozpoczętej zmiany poprawy naszych wyników nauczania. Będziemy kontynuować to, co do tej pory wypracowaliśmy.  Stosowanie wybranych elementów planujemy wprowadzić we wszystkich klasach.   


Chętni nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na kursach internetowych N@I. Dalej będziemy pracować z uczniami zdolnymi przygotowując ich do konkursów przedmiotowych. Natomiast w ramach zajęć wyrównawczych będziemy pomagać uczniom z problemami w nauce.


Na posiedzeniu podsumowującym pracę z OK planuję pokazać film “Eksperyment w klasie”, który przedstawia proces wprowadzenia elementów oceniania kształtującego w życie szkoły, obawy nauczycieli i korzyści płynące z OK.


Zamierzam również  zaprosić nauczycieli do stosowania w przyszłym roku szkolnym obserwacji koleżeńskiej, która pomoże wzmocnić poszczególne etapy lekcji.


Małgorzata Trybek, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie, Elementy oceniania kształtującego sposobem na poprawę efektywności nauczania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie.

 

Opracowanie Magdalena Pater

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zmianami w szkołach przeprowadzonych przez słuchaczy SPLO. Linki znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Zobacz także”