Sytuacyjne przywództwo edukacyjne – materiały dla rocznika 2012


Szkoła, odpowiednio kształcąc, może tworzyć rzeczywistość, a nie tylko reagować na zewnętrzne zmiany – to fragment prezentacji dra Grzegorza Mazurkiewicza „Przywództwo edukacyjne wrażliwe na kontekst”. Całość prezentacji w załączniku poniżej.

Zamieszczamy także artykuł dr Mazurkiewicza „Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu”.