USTROŃ 2011 Letni zjazd SPLO otwarty


 – Rozpoczęły się wakacje, powinniście leżeć pod gruszą, a to, że pod tą gruszą nie leżycie, tylko przyjechaliście tutaj, świadczy o tym, że zależy wam na tym, co się dzieje w waszej szkole – mówiła Katarzyna Znaniecka – Vogt, dyrektorka programu Szkoła ucząca się, otwierając letni zjazd SPLO 26 czerwca 2011 roku.

- Będzie to pracowity czas, ale mam nadzieję, że spędzicie go w przyjaznej atmosferze, a co najważniejsze - efektywnie - mówiła Kasia Znaniecka – Vogt. Zachęcała słuchaczy, by ze sobą jak najwięcej rozmawiali. – Nikt was tyle nie nauczy, co drugi dyrektor. To od siebie nawzajem uczycie się najwięcej – przekonywała. Wy jesteście tym zasobem i z niego korzystajcie.
 
Rozmowom i wzajemnej nauce będą służyć spotkania w kręgach słuchaczy. Będzie to okazja do podzielenia się z innymi refleksją na temat tego, co się wydarzyło, nawiązania bliższej znajomości z innymi uczestnikami zjazdu i wymiany doświadczeń.
 
Okazję do lepszego poznania się słuchaczy stworzył prof. Jan Potworowski, prosząc słuchaczy, by dobrali się w pary z osobą, która mieszka co najmniej 100 kilometrów od nich. Już w parach słuchacze zastanawiali się nad różnymi aspektami pracy w grupie.
 
 
 
Badania dowodzą, że:
  • uczniowie siedzą w grupach, ale nie wykonują pracy w grupie,
  • praca w grupach nie jest ulubioną metodą nauczycieli (tradycyjnie uczniowie pracują indywidualnie),
  • według nauczycieli praca w grupach to zaproszenie do chaosu.
Badacze mówią, że:
  • praca w grupach zwiększa motywację i poprawia stosunek uczniów do pracy,
  • praca w grupach rozwija umiejętności efektywnego dialogu i komunikacji,
  • praca w grupach wspomaga myślenie na wyższym poziomie.
Dlaczego tak się dzieje?
 
Uczenie się w centrum pracy szkoły
 
- Konieczne jest przeniesienie uwagi z nauczania na uczenie się – mówił w swoim wykładzie dr Jacek Strzemieczny. - Model, w którym nauczyciel wykłada, uczeń zapamiętuje, nauczyciel sprawdza, jest nieefektywny. - Przytoczył cytat z raportu „W jaki sposób najbardziej poprawiające się systemy edukacyjne stają się jeszcze lepsze” („How the world’s most improved school systems keep getting better”) opracowanego przez McKinsey & Company 2010: "Na etapie rozwoju systemu edukacyjnego, na jakim znajduje się teraz polska oświata, istnieje konieczność odejścia od modelu szkoły, który jest odpowiedni dla systemów edukacyjnych na niższym poziomie rozwoju".
 
Jak być efektywnym dyrektorem?
 
Najlepiej spojrzeć na swoją radę pedagogiczną z lotu ptaka. I zastanowić się, w jaki sposób delegowanie może pomóc wprowadzić zmianę. Uczestnicy warsztatu prof. Jana Potworowskiego tworzyli obraz rady pedagogicznej używając żetonów, słomek i papierowych strzałek.
   
Planowanie zmiany
 
- Zmianę musimy zacząć od siebie – do takiego wniosku doszli uczestnicy warsztatu "Planowanie zmiany", prowadzonego przez dr Danutę Elsner. Później, w grupach, tworzyli mapę drogową zmiany. Okazało się, że każdy model był inny, bo zmianę trzeba dostosować do realiów szkoły. Z przedstawionych map  wynika także, że zmiana wyższego rzędu to proces złożony, nieliniowy, niedookreślony, nieprzewidywalny, powolny, trudno sterowalny i niekończący się.