USTROŃ 2011 Spacer obserwacyjny


- To przystawka do wszystkich strategii, jakie mamy - żartował na temat spaceru obserwacyjnego prof. Tom Corcoran z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku na wykładzie letniego zjazdu SPLO, 28 czerwca 2011 roku.

 - Pracujemy w wielu krajach i widzimy, że są rzeczy, które konsekwentnie powtarzają się wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Jedno jest pewne - nauczyciele bardzo ciężko pracują na lekcjach, zaś uczniowie - niekoniecznie - kontynuował temat prof. Bill Stroud i pytał: - Kto więc bierze odpowiedzialność za uczenie się w tych klasach? 
 
Bazując na tym zagadnieniu, dyrektorzy przeszli symulację spaceru obserwacyjnego, który jest jedną z wielu strategii doskonalących warsztat nauczyciela i rozwijających pracę szkoły. Postawili sobie pytania: "Czego szukam?" i "Co oczekuję zobaczyć?", po czym obejrzeli film z dwoma fragmentami różnych lekcji. - Widzimy tylko urywki lekcji. Pamiętajcie o tym - przestrzegał prof. Bill Stroud. -  Im więcej kawałków różnych lekcji widzimy, tym trafniejsze wnioski możemy wysnuć.
 
 
Czy uczniowie na tych lekcjach uczą się? - zastanawiali się słuchacze. W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pomogły im następujące dowody:
  • zadawanie pytań przez uczniów,
  • zróżnicowanie pytań - nie tylko "co?", ale również "jak?", "gdzie?", "jak myślicie?",
  • aktywność uczniów.
- Celem spaceru obserwacyjnego nie jest ewaluacja. Celem jest zebranie informacji na taki temat, na jaki chcecie zwrócić uwagę w waszej szkole i nad którym chcecie pracować - podkreślił prof. Bill Stroud.- Im częściej będziecie przeprowadzać spacer obserwacyjny, tym bardziej komfortowe stanie się to dla nauczycieli i zrodzi bardziej konstruktywne dyskusje - radził. Spacer obserwacyjny może prowadzić w różnych grupach, np. kilku nauczycieli  z jednej szkoły lub kilku dyrektorów z okolicznych szkół. - Chodzi o to, by szukać powtarzających się wzorów, tendencji tego, jak uczniowie się uczą, a nauczyciele prowadzą zajęcia - podsumował prof. Tom Corcoran.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Elwinia Modzelewska