USTROŃ 2011 - tutaj słuchacze studiów zaczęli planować zmianę w swojej szkole


 
     
Polska oświata idzie w dobrym kierunki, skoro tylu fantastycznych dyrektorów pracuje nad jej jakością. W szkole wykorzystam wiele pomysłów i praktycznych rozwiązań CEO i spotkanych tu twórczych ludzi. I za to dziękuję.
Marzena Ukraińska
Szczególnie utkwią w mojej pamięci inspirujące wykłady, twórcze warsztaty, profesjonalizm organizatorów, wymiana doświadczeń z Liderami Oświaty. Wykorzystam w mojej szkole OK – obserwację, spacer obserwacyjny oraz elementy oceniania kształtującego.
Alina Mazoń
Najwięcej możemy się nauczyć od siebie. To bardzo ważne doświadczenie, które okazało się niesamowicie prawdziwe. Spotkania sprowokowane przez organizatorów w formie kręgu były bardzo ważne dla mnie, inspirujące, uczące. To doświadczenie zechcę wykorzystać w mojej szkole.
Małgorzata Zachajczuk
     
Mam ogromne poczucie dobrze i efektywnie wykorzystanego czasu na warsztatach i wykładach. Wiele elementów chciałabym wykorzystać dla rozwoju mojej szkoły.
Mariusz Rusinek
Trzeba iść obok ucznia, a nie przed nim. Rozmawiać, razem się uczyć, zachęcać do pytań. Pomoże mi w tym ocenianie kształtujące.
Joanna Markiewicz
Ze Szkoły Letniej zapamiętam to, że wprowadzanie zmiany muszę zacząć od siebie
Mariola Strzelczyk
 
     
Zmiana jest jak rzeka, każda rzeka ma swoje źródło, a dla mnie jest nim SPLO.
Teresa Wójcik
Pozytywna energia. Proste, a jednocześnie genialne sposoby i metody. W szkole wykorzystam prawie wszystko. Na 100% profil szkoły.
Anna Ścibek
Dziękuję za miłe spotkanie. Wymiana doświadczeń to dla mnie bardzo cenne - służyły temu spotkania w kręgach słuchaczy.
Dorota Gnych
 
 
 
 
 
zebrała Monika Prus, elmo
 
 
 
 
 Do zobaczenia w październiku!