W naszej szkole uczniowie uczą się świadomieCo może zrobić wicedyrektor? Pyta Anna Żarnowska wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim. I odpowiedziała: może wyznaczyć, wspólnie z dyrektorem, kierunek działań, tak, by mógł powiedzieć „w naszej szkole uczniowie uczą się skutecznie”.  Po roku takich działań mogę powiedzieć, że nasi uczniowie, na pewno uczą się świadomie – dodaje.

 

Dlaczego taka zmiana: pokazać nauczycielom różnicę miedzy nauczaniem a uczeniem się

W naszej szkole aktywność nauczyciela na zajęciach często przewyższała aktywność ucznia. Przywiązywano większą wagę do nauczania niż samego procesu uczenia się. Uczniowie byli zbyt bierni, nie dyskutowali w parach, rzadko pracowali w grupach, nudzili się. Nie znali celów lekcji lub ich nie rozumieli. Postanowiliśmy pobudzić świadomość ucznia i zmienić sposób przygotowania i prowadzenia lekcji tak, by służył on procesowi uczenia się wszystkich uczniów i stał się ciekawszy.

 

Jak została wprowadzona

W każdej klasie wprowadziliśmy cele lekcji w języku ucznia, kryteria sukcesu, pytania kluczowe. Wszystkie zajęcia kończą się podsumowaniem. Zaczęliśmy również wprowadzać pierwsze informacje zwrotne. Utworzyliśmy „Bank pytań kluczowych”, który jest i efektem, i obrazem naszej pracy. Ponadto opracowaliśmy w zespołach przedmiotowych zasady pracy w parach i grupach, by taką pracę włączyć do naszych lekcji. W celu wzmocnienia działań prowadzono szkolenia, spacery obserwacyjne i obserwacje koleżeńskie. Podczas ewaluacji wewnętrznej zapytano rodziców, nauczycieli i uczniów o wprowadzaną zmianę

 

Rezultaty: świadomi uczniowie

Uczniowie stali się świadomymi uczestnikami procesu uczenia się. Wiedzą, jakie mają mocne i słabe strony, wiedzą, co pomaga im w nauce, mają świadomość tego, czego uczyli się na lekcjach, współpracują ze sobą, pracując w parach i grupach, udzielają odpowiedzi na pytania kluczowe, potrafią podsumować lekcję, lepiej wyrażają swoje zdanie – potrafią wyrazić swoją opinię (także ci nieśmiali uczniowie).

 

Co się sprawdziło: doskonalenie blisko szkoły i modyfikacja planów

Odkryliśmy, że kiedy podejmujemy doskonalenie grupowe i wspólnie doskonalimy się w jednym temacie, wtedy działamy w jednym kierunku, mamy jeden cel. Szkolenie, zwłaszcza to zewnętrzne będzie miało sens, gdy wcześniej ustalimy z trenerem, czego po nim oczekujemy.

Inną ważną sprawą jest dialog i nie trzymanie się sztywno wszystkich założeń. Dyskusja w naszym gronie pokazała, że zaplanowaną zmianę należy modyfikować, że musi być elastyczna, bo nie wszystko to, co sprawdziło się w innych szkołach, musi sprawdzić się u naszej.

 

Co dalej: wypracowujemy własne sposoby i rozwiązania

Będziemy dalej wzmacniać wdrażane działania i podnosić ich jakość. Udoskonalimy informację zwrotną. Moim zdaniem nie ma lepszego sposobu na analizowanie osiągnięć dziecka. Zakładamy jednak, że dobrzy nauczyciele będą ją modyfikować, tak by była skuteczna.


Opracujemy także plan działań, który skupi się na wychowaniu.Anna Żarnowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, Dobra lekcja w centrum pracy szkoły

 

Opracowanie Magdalena Pater

 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zmianami w szkołach przeprowadzonych przez słuchaczy SPLO. Linki znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Zobacz także”