Zapraszamy do udziału w panelach koleżeńskich


Tytuł Szkoła Ucząca Się  przyznawany jest szkołom, które zmieniły kulturę swojej pracy. Sprawiły, że nauczanie i uczenie się stało się widoczne. I wciąż te procesy doskonalą. Panel koleżeński jest ostatnim krokiem do uzyskania tytułu Szkoły Uczącej Się. To święto całej szkoły. Okazja do podsumowania kilkuletniej pracy nad podniesieniem jakości uczenia się i nauczania oraz zaprezentowania swoich działań innym szkołom. Serdecznie zapraszamy

 

Panel koleżeński SUS (szkoły, które ukończyły program Procedura SUS)

To święto szkoły, która pracuje zgodnie z procedurą SUS. Szkoła opisała pracę nad przynajmniej dwoma celami w raporcie z działań szkoły. Jeden z celów musi być związany z ocenianiem kształtującym lub być z obszaru „Efekty kształcenia i wychowania”. Spotkanie ma charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego goście, nauczyciele ze szkoły, rodzice i uczniowie uczestniczą w rozmowie na temat osiągnięć szkoły, gospodarze prezentują je i odpowiadają na pytania.

Panel  kończy się  przyznaniem szkole tytułu Szkoły Uczącej Się.

 

Panel koleżeński RUN (szkoły, które ukończyły program RUN)

Głównym elementem panelu jest spacer edukacyjny po szkole. Jego celem jest zapoznanie się z osiągnięciami szkoły w perspektywie dwóch strategii – wdrożonej w szkole w największym stopniu oraz tej, nad którą szkoła pracowała w ostatnim czasie – po zakończeniu kursu RUN a przed panelem koleżeńskim.

Po spacerze goście i nauczyciele ze szkoły rozmawiają o informacji zwrotnej dla nauczycieli, na których lekcjach gościli. Po tej rozmowie ma miejsce spotkanie z nauczycielami i rozmowa z elementami informacji zwrotnej po spacerze.

Ostatnim wydarzeniem panelu jest spotkanie dla wszystkich zainteresowanych i gości zaproszonych przez szkołę podczas którego szkoła otrzymuje tytuł Szkoły Uczącej Się.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do udziału w panelach koleżeńskich. Szkoły z programu SUS mogą zgłaszać się na panele szkół z programu RUN, a szkoły z programu RUN mogą uczestniczyć w panelach SUS

 

Najbliższe panele koleżeńskie

  • 27 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu  (Panel koleżeński SUS) - zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2014 r
  • 4 kwietnia 2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu (Panel koleżeński RUN) - zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2014 r.
  • 8 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie (Panel koleżeński SUS)  - zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca 2014 r.

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną: jaska.stojak@ceo.org.pl

W tytule maila proszę wpisać: Panel w......

W zgłoszeniu należy podać:   imiona i nazwiska uczestników spotkania (2-3 osoby ze szkoły), w zespole powinna być osoba aktywnie zaangażowana w realizację programu RUN lub SUS w Państwa szkole, nazwę szkoły,  adres e-mail, na który chcą Państwo otrzymać dalsze informacje.

 

oprac. Magda Pater

 

 

Magdalena Pater