Opinie i Relacje


Opinie uczestników studiów i absolwentów

Prezentujemy nadesłane do nas opinie uczestników i absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami i refleksjami, zapraszamy do kontaktu i przesyłania wypowiedzi na adres splo@ceo.org.pl

O SPLO piszą tegoroczni (2015) absolwenci:

Studia dały nowatorskie i twórcze spojrzenie na proces uczenia się w mojej szkole. Dzięki nim zmieniłem się (zmieniałem w ich czasie) jako lider zmian. I właśnie to co NAJWAŻNIEJSZE! PODSUĘŁY MI POMYSŁ ZMIANY ORAZ JEJ POTRZEBĘ, WRĘCZ JEJ KONIECZNOŚĆ.

Stałam się innym dyrektorem bardziej świadomym swoich działań i oczekiwań względem zespołu. Wiem, w którym kierunku mam podążać dalej.

Studia pomogły mi wprowadzić zmiany w mojej szkole. Pogłębiłam wiedzę o OK i dowiedziałam się jak przekonać nauczycieli do zmian w ich warsztacie pracy. SPLO zmusiło mnie do refleksji nad moją rolą przywódcy.

Studia zmobilizowały mnie do szukania nowych rozwiązań, dały poczucie dobrze obranego kierunku.

Studia zainspirowały mnie do aktualizowania wiedzy o nauczaniu i uczeniu się (na poziomie światowym), przygotowały mnie do wprowadzenia zmiany w szkole, sprawiły że poznałam wielu ludzi (uczestników i kadrę), z którymi mogłam wymienić poglądy.

Studia SPLO otwierają na nowe wyzwania, pozwalają nawiązać nowe kontakty, bardzo cenne, oraz aktywizują dyrektora.

Inaczej wyobrażałam sobie te studia, ale jestem w pełni zadowolona i cieszę się, że okazały się czymś zupełnie innym, lepszym.

Zastanawiałam się co zrobić aby podnieść efektywność w nauczaniu i uczeniu się Studia podyplomowe wskazały mi drogę do zmian w placówce, Było to ocenianie kształtujące.

SPLO, a raczej ludzie, których spotkałem odmienili mnie jako człowieka, nauczyciela i dyrektora. Czuję, że jestem lepiej przygotowany do pełnienia tych ról.

Studia pomogły mi w profesjonalnym wprowadzaniu zmiany w szkole.

Bardzo cenna była wymiana doświadczeń i nawiązanie relacji, świadomość, że nie sama borykam się z trudnościami.

Przeprowadziłam zmianę w mojej szkole. obserwuję zmianę mentalności nauczycieli, z którymi pracuję. nasza zmiana pozytywnie wpływa na uczniów, lekcje są ciekawsze, przyjaźniejsze dla uczniów. Zmieniłam moje nastawienie do zmian, powoli staję się liderem.

Forma studiów była dla mnie zaskakująca. Dużo zadań praktycznych i sprawozdań. W miarę upływu czasu dostosowywałem się do tego systemu, choć nie było łatwo.

Oczekiwałam sporej porcji wiedzy na temat metodyki wprowadzania zmiany i ją otrzymałam. Otrzymałam możliwość praktycznego realizowania podjętych decyzji. Miałam możliwość poznania ciekawych ludzi, którzy poszukują pomysłów na zmiany w swoich szkołach.

Studia zmobilizowały mnie do podjęcia konkretnych działań jednocześnie dostarczając narzędzi do ich realizacji.

 

SPLO jest dla wszystkich, którzy chcą zmienić podejście do uczenia się i nauczania

Na studia zgłosiłam się z nadzieją, że znajdę sposób na utrwalenie zmiany, którą wprowadzałam w mojej szkole: ocenianie kształtujące oraz rozwijanie uczenia się i nauczania.

Po pierwszym roku studiów stwierdzam, że udział w SPLO był najlepszą inwestycją w rozwój własny i rozwój szkoły. Wiem, jak wprowadzać zmiany, które są w dzisiejszych czasach nieuniknione.

Studia przygotowują nas, dyrektorów, do zmagania się z nieznanym. Wyzwalają kreatywność, krytyczne myślenie i odpowiedzialne zaangażowanie. Dają szansę na wprowadzenie zmiany w szkole zmierzającej do poprawy jakości procesu uczenia się i nauczania.

W mojej szkole dzięki SPLO wprowadziliśmy heksy – sześciokąty SOLO, które świetnie sprawdzają się w praktyce szkolnej, uatrakcyjniają pracę w grupach, pozwalają na świadome przechodzenie od wiedzy prostej do relacyjnej i wysoko relacyjnej, a przy tym są ściśle powiązane z ocenianiem kształtującym.

Ponadto, SPLO to fantastyczna, przyjazna atmosfera podczas zjazdów, współpraca, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się w trudnym, często stresującym procesie zmian – co daje mnóstwo pozytywnej energii do dalszej pracy.

Moim zdaniem warto studiować na SPLO, przeistoczyć się w lidera-przywódcę edukacyjnego (te studia stwarzają taką szansę).

Bożena Brzozowska, Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach (woj. lubelskie)

 

SPLO to nowe spojrzenie na szkolną rzeczywistość

Studia mi dały nowe, świeże spojrzenie na szkolną rzeczywistość. Umiejętność sprawnego podążania za nieustającą zmianą, mądrych, kreatywnych ludzi, dobrą zabawę i chwilę refleksji.

Paulina Karczmarczyk, Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornej

 

Dzięki SPLO jestem bliżej uczniów i nauczycieli

Czego mnie nauczyły studia? Mądrego i rzeczowego planowania pracy szkoły, nadzoru pedagogicznego dyrektora. Spojrzenia na szkołę, uczniów, pracowników inaczej – cieplej. Jestem blisko ludzi, współpracuję z nimi. Wspólnie dbamy o przyjazne relacje, wprowadzamy nowatorskie sposoby uczenia uczniów i nauczycieli.  Studia nauczyły mnie bardzo dobrej organizacji pracy, planowania czasu pracy dyrektora. Nauczyły mnie pokory wobec ludzi  – zawsze znajduję czas dla dzieci i nauczycieli, by porozmawiać o uczeniu, sukcesach, ale i problemach. Hasło " współpraca się opłaca" nabrało w mojej placówce mocnego znaczenia. Razem możemy więcej, lepiej. Czego się jeszcze nauczyłam? Pracy z oporem; powoli, mniejszymi krokami, cierpliwie przekonuję do zmian w sposobie pracy z uczniem, we wzajemnym uczeniu się nauczycieli od siebie poprzez obserwacje koleżeńskie, dyskusje. Jednym słowem – zadziało się z OK. Wspomnę też o wzajemnej komunikacji, wśród uczniów, nauczycieli, personelu. Jest OK.  Polecam wszystkim dyrektorom studia SPLO. Nie ma nic do stracenia,  jest wiele do zyskania. Spotkania z trenerami, dyrektorami z różnych miejsc z podobnymi problemami, było i jest bardzo cenne. Było i jest o czym dyskutować, można podzielić się doświadczeniem, wspólnie poszukiwać rozwiązań, wzajemnie się wspierać. I to jest to! Odwagi i powodzenia w podjęciu mądrej decyzji.

Barbara Chylewska, dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu, absolwentka SPLO 2012