Opłaty


Opłata za studia w edycji 2022 - 2023

Semestr

Opłata

Termin*

I

1800 zł  

31 stycznia 2022

II

1800 zł

31 sierpnia 2022

III

1800 zł

31 stycznia 2023

Łączny koszt studiów

5400 zł  

 

 

* Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu wpłat.

 

Studia są dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłata pokrywa:

  • zajęcia dydaktyczne: wykłady, warsztaty, seminaria; kurs internetowy, konsultacje dotyczące wdrażania projektu zmiany w szkole; wszystkie materiały dydaktyczne,

  • koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdowych spotkań warsztatowych (nie dotyczy zjazdów w PKiN w Warszawie).

Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zjazdów odbywających się w PKiN w Warszawie organizują i finansują indywidualnie słuchcze.

 

Sposób płatności:

Płatności słuchacze dokonują po otrzymaniu faktury przelewem na wskazane poniżej konto:

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

NIP: 525-17-26-659

Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A., IX Oddział w Warszawie,18 1090 1883 0000 0001 1276 6334  (tytuł: "Opłata za SPLO, imię i nazwisko słuchacza")