Opłaty


 

Semestr

Koszt studiów

Termin zapłaty*

I

1600 zł  

31 stycznia 2021

II

1600 zł

31 sierpnia 2021

III

1600 zł

31 stycznia 2022

Łączny koszt studiów

4800 zł  

 

 

* Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu wpłat.

 

Studia są dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłata pokrywa:

  • zajęcia dydaktyczne: wykłady, warsztaty, seminaria; kurs internetowy, konsultacje dotyczące wdrażania projektu zmiany w szkole; wszystkie materiały dydaktyczne,

  • koszty zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku Szkoleniowym w Wildze podczas zjazdów tam się odbywających,

  • koszty transportu na trasie Warszawa - Wilga - Warszawa w przypadku zjazdów w ośrodku w Wildze.

Uwaga!  Koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdów odbywających się w Warszawie pokrywają studenci.

 

Sposób płatności

Płatności słuchacze dokonują przelewem na wskazane poniżej konto:

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

NIP: 525-17-26-659

Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A., IX Oddział w Warszawie,18 1090 1883 0000 0001 1276 6334  (tytuł: "Opłata za SPLO, imię i nazwisko słuchacza")