SłuchaczeStudia Podyplomowe Liderów Oświaty skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, którzy chcą udoskonalać pracę swojej szkoły. Nasi słuchacze w ramach studiów nie tylko poszerzają swoją wiedzę i zdobywają umiejętności potrzebne oświatowym liderom, ale przede wszystkim wprowadzają konkretną zmianę w funkcjonowaniu swojej szkoły.

 

Absolwenci


Grono absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty liczy obecnie 320 dyrektorów i wicedyrektorów, którzy z powodzeniem zaplanowali  i wprowadzili zmiany dotyczące sposobu nauczania i uczenia się w swoich szkołach. Dwa lata intensywnej pracy studentów każdego rocznika pod okiem doskonałych wykładowców i mentorów zaowocowało poszerzeniem się elity dyrektorskiej polskich szkół.