Absolwenci


Grono absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty liczy obecnie blisko 300 dyrektorów i wicedyrektorów, którzy z powodzeniem zaplanowali  i wprowadzili zmiany dotyczące sposobu nauczania i uczenia się w swoich szkołach. Dwa lata intensywnej pracy studentów każdego rocznika pod okiem doskonałych wykładowców i mentorów zaowocowało poszerzeniem się elity dyrektorskiej polskich szkół.

Absolwenci każego rocznika powiększają grono dyrektorów szkół - konsultantów i wraz z zespołem SPLO opracowują materiały i prowadzą warsztaty dla kolejnych roczników studentów a także zostają mentorami kursu internetowego, który trwa przez całe studia.