Zasady Zgłoszeń


Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są skierowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych. 

 

Zgłoszenia do kolejnej edycji studiów planujemy otworzyć późną jesienią 2021. Studia ruszą prawdopodobnie od lutego 2022.