Zasady Zgłoszeń


Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są skierowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołów szkół wszystkich poziomów edukacyjnych. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz do 31 stycznia 2021 lub do wyczerpania miejsc.