Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


Zapraszamy czynnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół na trzysemestralne Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO) organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

Nabór do kolejnej edycji studiów planujemy rozpocząć późną jesienią 2021 roku.

 

Idea studiów

Studia rozwijają kompetencje przywództwa edukacyjnego. Bieżącą edycję poświęcamy m.in. budowaniu odporności społeczności szkolnej na sytuacje kryzysowe i efektywnemu uczeniu się uczniów w warunkach nauczania zdalnego.

 

Studia SPLO pozwalają na nowo spojrzeć na swoje przywództwo w szkole. Mają wzmacniać poczucie sensu pracy dyrektora i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Prowadząc studia pamiętamy o tym, że każdy dyrektor i każda dyrektora mają indywidualną osobowość, kierują szkołami pracującymi w różnych środowiskach i dlatego pomagamy rozwinąć kompetencje i znaleźć narzędzia zarządzania szkołą odpowiadające unikalnym sytuacjom. Każdy ze słuchaczy będzie pracował pod opieką swojego indywidualnego mentora.

 

 

NA TYCH STUDIACH ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ:

•  Jak wzmocnić lub zmienić własny      styl przywództwa?

•  Jak wzmocnić koncentrację społeczności      szkolnej na doskonaleniu nauczania i jakie      narzędzia mogą w tym pomóc?

•  Jak wykorzystując doświadczenia wiosennego      kryzysu COVID przygotować społeczność      szkolną na przyszłe sytuacje kryzysowe? 

•  Jak w swojej szkole wykorzystać najlepsze      praktyki polskie i z innych krajów?

Charakter studiów

W trakcie studiów słuchacze biorą udział w zjazdach odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki* oraz spotkaniach warsztatowych w ośrodku CEO w Wildze*, a także w spotkaniach on-line, podczas których pracują w grupie koleżeńskiej (10 – 14 osobowej) lub w małej grupie seminaryjnej (5 - 7 osobowej). Taka praca w stałych grupach dyrektorskich umożliwia zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, chęci wzajemnego wspierania się i dzielenia się swoimi najlepszymi praktykami. Uczenie się wraz z innymi dyrektorami i od doświadczonych dyrektorów jest szczególnie ważne, gdy kryzys zmusza nas do zmiany sposobu zarządzania szkołą.  

 

Nasze wykłady są prowadzone przez uznanych ekspertów, a interaktywny kurs internetowy, spotkania on-line, zajęcia seminaryjne i warsztatowe - wyłącznie przez doświadczonych trenerów programu Szkoła Ucząca Się będących dyrektorami, a zarazem absolwentami wcześniejszych roczników studiów SPLO. 

 

Częścią naszych studiów jest także Polish American Principal Academy (Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów) z udziałem amerykańskich praktyków.

 

* W związku z sytuacją epidemiczną organizacja studiów - terminy i formy spotkań - może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Poprzednie edycje

Od roku 2005 w studiach SPLO wzięło udział ponad pięciuset dyrektorów, którzy ocenili je jako przydatne i bardzo dobrze prowadzone. Dodatkowo edycję 2017 - 2019 prowadzoną pod nazwą Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się, ukończyło prawie dziewięciuset słuchaczy.