Studia Podyplomowe Liderów Oświaty


      Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

       Dlaczego warto studiować na SPLO:

  • staniesz się pewnym swych kompetencji liderem nauczania i rozwoju jakościowego szkoły,
  • otrzymasz wiedzę niezbędną do zaprojektowania w swojej szkole zmiany podnoszącej efektywność uczenia się i nauczania,
  • zdobędziesz nowe umiejętności, ucząc się przez doświadczenie podczas praktycznych warsztatów,
  • wymienisz poglądy z autorytetami w dziedzinie uczenia się i nauczania, zarządzania zmianą oraz przywództwa edukacyjnego,
  • znajdziesz się w elitarnym gronie dyrektorów zmieniających szkolną rzeczywistość,
  • wymienisz doświadczenia i dobre praktyki z innymi dyrektorami, szczególnie w czasie kilkudniowych zjazdów w ośrodku CEO w Wildze niedaleko Warszawy,
  • nawiążesz kształcące relacje ze szkołą partnerską prowadzoną przez innego słuchacza studiów,
  • znajdziesz inspiracje do dalszej pracy w szkole i własnego rozwoju liderskiego.

Wiecej informacji znajdziecie Państwo w broszurze informacyjnej