Konferencja Dyrektorów ALO SUS


Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się dobiega końca. Z tej okazji zaplanowano cykl konferencji, których celem była wymiana dobrych praktyk między uczestnikami projektu. Ostatnie wydarzenia miało miejsce 7 i 8 listopada 2019 r. W hotelu Holiday Park spotkało się prawie 200 osób zaangażowanych w ideę Szkoły Uczącej Się. Podczas tych dwóch dni odbyły się warsztatów, których tematyka została dobrana zgodnie z aktualnymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się dziś rady pedagogiczne i dyrekcje szkół.

 

Pierwszy dzień konferencji zainaugurował wykład prof. Bliklego nt. turkusowego zarządzania, co miało inspirować do wdrażania zmian przede wszystkim kadrę kierowniczą w sektorze edukacji. Pozostałe zajęcia koncentrowały się wokół tematów takich jak:

 

- Informacja zwrotna. Jak rozwijać postawy nastawione na zmianę i uczenie się?

- Aktywna rada pedagogiczna. Jak rozpocząć uczenie się rady pedagogicznej?

- Jak diagnozować sytuację szkolną? Minibadania w ręku dyrektora.

- Myślenie związane jest z mówieniem. Jak pracować w klasie,  aby wszyscy uczniowie zabierali głos  na lekcji?

- Zespół klasowy. Jak z przypadkowej grupy osób stworzyć zespół uczących się uczniów?

 

Warsztaty były uzupełnione wymianą wiedzy i doświadczenia uczestników w danym temacie oraz praktycznymi wskazówkami.

 

Ciekawym elementem programu było także wieczorne spotkanie z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym zainspirowane przez założyciela CEO – dr. Jacka Strzemiecznego. W panelu dyskusyjnym wzięli udział uczniowie i uczennice, którzy ze swojej perspektywy opowiadali o angażowaniu się w ruchy społeczne przez młodych ludzi, o tym, jak ważne jest rozmawianie w szkołach o zmianie klimatu i jak to robić, by dotrzeć z tym ważnym przekazem do jak najszerszego grona.

 

W drugim dniu konferencji, z dyrektorami: Wiesławą Dziklińską, Andrzejem Wyrozembskim i Sławomirem Drelichem, rozmawialiśmy w panelu dyrektorskim o współczesnych wyzwaniach w szkole,. Odbyły się także warsztaty prowadzone przez ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 

- Szkoła a media. Rola szkoły w rozwijaniu krytycznego odbioru mediów (Katarzyna Grubek)

- Szkoła a demokracja. Rozwijanie postaw obywatelskich (Michał Tragarz)

- Szkoła i rodzice (Marta Wiatr, Danuta Uryga)

- Szkoła a społeczność lokalna. Szkoła jako laboratorium wolontariatu (Sylwia Żmijewska-Kwiręg).

 

Ostatnim elementem dwudniowej konferencji były spotkania w ścieżkach tematycznych: „dobre nauczanie i rozwój dydaktyki”, „wychowanie”, „szkoła jako społeczność” i „szkoła w społeczności”. Dzięki takiemu doborowi tematów, paneli i ścieżek, zapewniono uczestnikom możliwość udziału w tych zajęciach, które pomogły im znaleźć inspirację do działania lub odpowiedzi na najbardziej aktualne problemy i wyzwania w swojej szkole lub klasie.

Konferencja „Wymiana dobrych praktyk” była ostatnim stacjonarnym wydarzeniem w projekcie Akademia Liderów Oświaty SUS.

tekst: Karolina Janeczek